ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ยางพารา
พันธุ์ RRIM 623
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2528
ประเภทการรับรอง พันธุ์แนะนำ
พันธุ์ยาง RRIM 623 เป็นพันธุ์นำเข้าจากประเทศมาเลเซียได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ PB 49 กับ PILB 84
การเจริญเติบโตดีมากทั้งในระยะก่อนเปิดกรีด และช่วงอายุที่มีการกรีดเปลือกเดิม และเปลือกงอกใหม่หลังเปิดกรีดค่อนข้างบาง กรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน ไม่เหมาะกับระยะปลูกระหว่างต้นน้อยกว่า 3 เมตรมีต้นเปลือกแห้งปานกลาง
ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 259 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางได้ดี เนื้อไม้งอกใหม่หลังการเปิดกรีดเสียหายปานกลางต้านทานต่อโรคใบจุดคอลเลทโททริกัมและต้านทานต่อโรคใบจุดออยเดียมปานกลาง
แนะนำเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 สามารถปลูกได้ในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 1 6 องศาไม่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงและพื้นที่มีหน้าดินตื้น
ไม่ต้านทานลมไม่ต้านทานโรคใบร่วงไฟทอบโทร่าโรคราสีชมพู และโรคเส้นดำ