ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ข้าวโพด
พันธุ์ ลูกผสมนครสวรรค์ 72
วันที่รับรอง 24 มกราคม 2543
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ข้าวโพดลูกผสมนครสวรรค์ 72 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว ได้จากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei9008 (ได้จากการผสมตัวเองจากประชากร (DA9-1(S)-7-3 x SWI(Se9)F2 ได้สายพันธุ์แท้มีสมรรถนะการผสมพันธุ์สูง ต้านทานโรคราน้ำค้างและทนทานต่อการหักล้ม กรมวิชาการเกษตรให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 ชื่อข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 1 ) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei9202 ก็ได้จากการผสมตัวเองจากประชากร Pop.28(HS)C5 ได้สายพันธุ์ซึ่งมีสมรรถนะการผสมพันธุ์สูง ต้านทานโรคราน้ำค้างและทนทานต่อการหักล้ม กรมวิชาการเกษตรให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 ชื่อข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 2 ) จากนั้นนำไปเปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐานในท้องถิ่นในไร่เกษตรกร และประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
ต้นกล้าสีเขียวอ่อน เจริญเติบโตเต็มที่สูง 205 เซนติเมตร ใบเขียวเข้ม ช่อดอกตัวผู้เป็นพุ่มสีเขียวอ่อน ซังสีขาว เมล็ดข้าวโพดสีส้มแกมเหลือง อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน มีจำนวน 1 ฝักต่อต้น ให้คาร์โบไฮเดรต 67.12 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 913 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 1 23 เปอร์เซ็นต์ มีความต้านทานโรคราน้ำค้างเช่นเดียวกับข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 1
ปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตข้าวโพดของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว จึงไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ใช้ทำพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้ จำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกใหม่ทุกครั้ง