ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช ถั่วเหลือง
พันธุ์ เชียงใหม่ 60
วันที่รับรอง 30 มกราคม 2530
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
ปี พ.ศ.2518 ทำการผสมพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างพันธุ์ William ซึ่งมีลำต้นแข็งแรง มีจำนวนฝักต่อต้นมาก เป็นพันธุ์แม่ กับพันธุ์ สจ.4 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อให้ผลผลิตสูงทนทานต่อโรคราสนิม ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่และคัดเลือกได้สายพันธุ์ 7508-50-10 ภายหลังจากปลูกศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตถึงปีพ.ศ.2529 ปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งและต้านทานต่อโรคราสนิมเหมาะที่จะให้เป็นพันธุ์มาตรฐาน
ลำต้นมีลักษณะไม่ทอดยอด ต้นอ่อนโคนต้นมีสีเขียว ขนสีน้ำตาล ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลักษณะทรงต้นแตกกิ่งน้อย ใบสีเขียวเข้ม ใบกว้างและหนา ดอกสีขาว ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 25 วัน เก็บเกี่ยวอายุประมาณ 97 วัน ฝักเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเข้ม ไม่แตกง่าย เมล็ดสีเหลืองกลม ตาเมล็ดสีน้ำตาลน้ำหนัก 100 เมล็ด หนัก 15.5 กรัม
ต้านทานต่อโรคราสนิมและทนทานต่อโรคราน้ำค้างและโรคแอนแทรคโนสดีกว่าพันธุ์ สจ.4 และ สจ.5 ผลผลิตสูง 320 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำมัน 20.2 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 43.8 เปอร์เซ็นต์ ตอบสนองต่อปุ๋ยอัตราต่ำดีกว่าพันธุ์ สจ.5
ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและฤดูแล้งในเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม
ในฤดูแล้งควรให้น้ำก่อนปลูกแต่ไม่ควรให้น้ำแฉะขังในหลุมปลูกเพราะทำให้เมล็ดเน่าได้ง่าย