ข้อมูลพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ และสิ่งประดิษฐฺ์


ชื่อพืช งาขาว
พันธุ์ ร้อยเอ็ด 1
วันที่รับรอง 27 มกราคม 2527
ประเภทการรับรอง พันธุ์รับรอง
เมล็ดพันธุ์งาขาวนำมาจากประเทศญี่ปุ่นปีพ.ศ.2516 มีต้นกำเนิดจากงาขาวพันธุ์ W-52 ปีพ.ศ.2520-2522 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองพืชไร่ร้อยเอ็ดปีพ.ศ.2523-2526 ทำการเปรียบเทียบพันธุ์ตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งคัดเลือกไว้ 13 สายพันธุ์ ปลูกเปรียบเทียบมาตรฐานที่สถานีทดลองพืชไร่ร้อยเอ็ด และสถานีทดลองพืชไร่มหาสารคาม และทดสอบในไร่เกษตรกรเพื่อเป็นการยืนยันว่าให้ผลผลิตสูง และมีอายุสั้น
ใบเล็กสีเขียวขอบใบหยักเล็กน้อย มีขนที่ลำต้นปานกลาง ก้านใบสีเขียว อายุถึงวันออกดอก 25-28 วัน ดอกสีขาวจำนวนฝักต่อซอกใบ 1 ฝัก ฝักแตกง่าย ลักษณะของฝัก 4 พู อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 70-75 วัน เมล็ดสีขาวสม่ำเสมอขนาดเมล็ดโตกว่าพันธุ์พื้นเมือง ปริมาณน้ำมันในเมล็ดสูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง น้ำหนักต่อ 1,000 เมล็ดประมาณ 2.5 กรัมในขณะที่พันธุ์พื้นเมืองหนักเพียง 2.3 กรัม
อายุสั้นประมาณ 70-75 วัน สั้นกว่าพันธุ์พื้นเมือง 12 วัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 115 กิโลกรัมต่อไร่ ดีกว่าพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์พื้นเมืองเปอร์เซ็นต์คือ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าปลูกในสภาพการเพาะปลูกที่เหมาะสมจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นต้านทานต่อไรขาว
ต้นฤดูฝนเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน
ฝักแตกง่ายต้องเก็บเกี่ยวภายใน 70-75 วันไม่ต้านทานต่อโรคเน่าและโรคเหี่ยว หนอนห่อใบงาและหนอนผีเสื้อหัวกระโหลก