ติดตามผลการดำเนินงาน
ตรวจเยี่ยมงานเงินทุนหมนุเวียนยางพารา ศวพ.สงขลาและศวพ.ตรัง
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่3/2563
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 4/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่2/2563
ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่ 3/2563
previous arrow
next arrow
Slider
ประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมงานเงินทุนหมนุเวียนยางพารา ศวพ.สงขลาและศวพ.ตรัง

ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพาราครั้งที่3/2563

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจงเฉพาะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะซ่อมPrinter โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ จดโเมนเนมพร้อมเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ กองการยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม