ร่วมส่งข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : สุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
เมื่อ : 1 ตุลาคม 2566
"ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสืบไป"
โดย : นางฐิรนาถ วิจิตร
หน่วยงาน : ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต/ท่าเรือภูเก็ต
เมื่อ : 1 ตุลาคม 2566
"ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๕๑ ปี"
โดย : ปริญญา โกศัลวิตร
หน่วยงาน : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เมื่อ : 26 กันยายน 2566