ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 ศวพ.พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,800 25 ม.ค. 66 จ้างเหมาบริการเก็บผลผลิตตากแห้งและแยกสิ่งเจือปนเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.จันทบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 29 ธ.ค. 65 จ้างเหมาคนงานเกษตรดูแลแปลงทดลอง แปลงวิจัย แปลงทดสอบ แปลงสาธิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,190.00 23 ม.ค. 66 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.4 66017519593 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,998.42 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 625 23 ม.ค. 66 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750 23 ม.ค. 66 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750 23 ม.ค. 66 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.3 ขอนแก่น 66017567119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 91,536.36 30 ม.ค. 66 วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวม.ลพบุรี 66017536942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 30 ม.ค. 66 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.4 66017503417 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000 26 ม.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 6225