ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 สคพ. 66069028724 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 63,000.00 2 มิ.ย. 66 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือบัญชีรายการองค์ความรู้ความหลากหลายของพืชอาหารพื้นบ้าน จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.พังงา 66069035551 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,200.00 31 พ.ค. 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.4 66059506454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,388 1 มิ.ย. 66 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และเครื่อง Preventive Maintenane เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.2 66069030109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,500.00 1 มิ.ย. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.4 66059519729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,235 1 มิ.ย. 66 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.ตาก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 660 25 พ.ค. 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.4 66059501894 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 1 มิ.ย. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร (หัวพันธุ์ขมิ้นชัน) จำนวน 500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.ยโสธร 66069036185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,720.00 22 พ.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สุโขทัย 66069030826 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 1 พ.ค. 66 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัยปฏิบัติงานในแปลงโครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพบริโภคและทนทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ การเปรียบเทียบในท้องถิ่นข้าวโพดหวาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวร.อุบลราชธานี 66069024436 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 122,200 27 มี.ค. 66 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 6 การทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 6914