ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 ศวร.อุบลราชธานี 66129101141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,822 29 พ.ย. 66 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,140.- 29 พ.ย. 66 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างดิน ปลูก ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชก่อนงอก และช่วยวางระบบน้ำ พื้นที่ 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.ตาก 66129101351 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,515 28 พ.ย. 66 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวส.จันทบุรี 66129087901 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,440 29 พ.ย. 66 จ้างซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,214 27 พ.ย. 66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,620 23 พ.ย. 66 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 530 1 ธ.ค. 66 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,825 27 พ.ย. 66 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.นครศรีธรรมราช 66129103511 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 34,522.00 4 ธ.ค. 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,835 27 พ.ย. 66 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 7923