ค้นหา: All ชื่อพืช ปีที่รับรอง
ระบบสืบค้นพันธุ์พืชรับรอง พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถค้นหาพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ หรือสิ่งประดิษฐ์
กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ

Webmaster : planningdoa@doa.in.th