logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 ศวม.ขอนแก่น 62127328235 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,600 27022563 จ้างเหมาบริการ
2563 ศวม.ขอนแก่น 62127330192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,900 27022563 จ้างเหมาบริการ
2563 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 940.00 25022563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) 35.53 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,540.00 13022563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300.00 13022563 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 8 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฎ. 630277295286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800 30012563 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หมายเลขครุภัณฑ์ 7440001003 กคง.15/2556 (จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวป.สฎ. 63027297650 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,880 28012563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก XEROX) (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 315.00 05022563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,000.00 24022563 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(นายณรงค์ชัย พรมทัต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,900.00 27022563 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ศวพ.นครราชสีมา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110.- 26022563 จ้างเหมาเบิกค่าจัดส่งตัวอย่างพืช
2563 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 24022563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(นางสาวประหยัด ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Previous     1   2   3   4   5   6   7       Next