logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 กองการเจ้าหน้าที่ 63097634832 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 180,000.00 25092563 รายงานขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 63097636715 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,490.00 25092563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 63097636220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,950.00 25092563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 63097636532 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,910.00 24092563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.7 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,900.00 23092563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กผง. 63097515147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,900 22092563 จ้างทำโล่เกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กผง. 63097595121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,996.74 22092563 จ้างทำซีดีผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒ และโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 ด.ตพ.มุกดาหาร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,370 18092563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สอพ 63097526584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 60,000.00 25092563 จ้างเหมาบริการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณด้วงงวง Cyrtobagous salviniae โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวร. 63097630198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 95,658 บาท 25092563 ซื้อสารเคมี(ชุดน้ำยาวอเคราะห์ขนาดดีเอ็นเอ) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สทช. 63097276863 ประกาศราคากลาง 2,070,538.00 15092563 จ้างระบบแสงไฟเทียม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2563 สทช. 63097276863 ประกาศเชิญชวน 2,070,538.00 22092563 จ้างระบบแสงไฟเทียม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1   2   3   4   5       Next