หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ศวพ.ระนอง 62077349373 ประกาศราคากลาง 1,277,000.00 19072562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบให้น้ำในแปลงวิจัยโครงการสร้างแปลงพ่อแม่พันธ์ุมะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddidng)
ศวพ.ระนอง 62077349373 ประกาศเชิญชวน 1,283,000.00 19072562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบให้น้ำในแปลงวิจัยโครงการสร้างแปลงพ่อแม่พันธ์ุมะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddidng)
กผง 62077289970 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,482 12072562 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยาง หมายเลขทะเบียน ๒ กย ๖๔๖๓ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กผง 62077271070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,361.77 12072562 รายงานจ้างซ่อมรถยนต์พร้อมค่าแรง หมายเลขทะเบียน ฮธ ๗๓๓๐ จำนวน ๖ รายการ
กวม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,277 12072562 ขอซื้อวัสดุสำนักงาน
ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2625 19/07/25 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมตีกรอบไม้
ศวพ.อุตรดิตถ์ 62077349997 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,833 19072562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450 19/07/25 จ้างเหมาทำไวนิล
ศวพ.อุตรดิตถ์ 62077347177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,029.20 19072562 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถแมสซี่ ทะเบียน ตค 320 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62077332085 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,200 25062562 จ้างเหมาบริการงานดูแลระบบน้ำแปลงอนุบาลหลัก (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศพก.ภูสิงห์ 62077349447 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 200,000.- 15072562 การจัดซื้อปุ๋ยคอกมูลวัวจำนวน ๕,๐๐๐ กระสอบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
กวม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,558 12072562 ขอซื้อวัสดุสำนักงาน
ศวพ.ปัตตานี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,300 19072562 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์โปรเจ็คเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...