logo

Loginสำหรับเจ้าหน้าที่    ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    bdประกาศวันนี้
ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2563 กวป. 63017417825 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,437.00 23012563 ซื้อสารเคมี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 63017417875 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025.00 23012563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ฮม-3089 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กวป. 63017418006 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,025.00 23012563 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน 2ฝ-4181 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.4 62127142819 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 120,000 13122562 จ้างจัดทำฐานข้อมูลระบบ QR-Code เกษตรกร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวศ. 63017434775 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 97,623 24012563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สอพ 62117486005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 12122562 ซื้อส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาคัดพิเศษ จำนวน 240 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวศ. 63017430082 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,330 24012563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.4 63017248291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,050 20122562 จ้างเหมาบริการจัดทำไวนิลกิจกรรม ปีใหม่ 2563เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.6 63017424732 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,450.00 17012563 จ้างเปลี่ยนสายพานแอร์ สายพานพาวเวอร์ สายพานพัดลม และเปลี่ยนสายน้ำมันพาวเวอร์ ชุดซ่อมกระปุกพาวเวอร์ พร้อมเปลี่ยนมูเล่หน้าเครื่องยนต์ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-๔๖๐๗ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 สวพ.6 63017420032 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,600.00 13012563 จ้างเปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลาง และเปลี่ยนบู๊ชเซฟเกียร์ พร้อมแตร ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๐๓ จบ. (รถบรรทุก ๖ ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กปผ. 63017358709 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,984.10 22012563 ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 กปผ. 63017216536 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,914.00 22012563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1   2   3   4   5       Next