หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ สถานะ เรื่อง
สคพ. 61127065084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,436.50 12122561 ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.2 61127155156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,590.00 10102561 แล้วเสร็จตามสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ราชบุรี 61127159045 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21600 12122561 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวศ.จบ. 61127158635 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,535 7/12/256 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.1 61127159309 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 91,000.00 11122561 ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาพิมพ์ใบรับรองการผลิตพืช GAP พืช (ใบ Q) ขนาด ๑๑.๗๕x๘.๒๘ นิ้ว และจ้างเหมาพิมพ์ซองเอกสาร เอ๔ ขนาด ๑๒.๗๕x๙ นิ้ว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.อุตรดิตถ์ 61117435924 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800,000 12122561 - - - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๗-๘)หรือเทียบเท่า เนื้อที่ ๑๐๕ ตารางเมตรและอาคารที่ทำการ ขนาด ๑๖๐ ตารางเมตร(ไม่ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กกจ. 61127157894 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,440 12122561 ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการบรรยายวิทยากรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.3 ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,915.30 04122561 ระหว่างดำเนินการ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.พบ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 12122562 ระหว่างดำเนินการ รายงานเช่าสถานที่ฝึกอบรมเกษตรกร วันที่ 12 ธค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.รบ. ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,300 12122561 - - - จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.รบ. ไม่ผ่านระบบe-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,480 12122561 - - - จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศปผ.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4300.20 19112561 แล้วเสร็จตามสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.3 ขก. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,428.45 03122561 ระหว่างดำเนินการ วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...