หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ศวป.สฎ 62027316785 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,200 01022562 จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำมันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวส 62037307126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 70,000.00 19032562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62027418633 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,400 01022562 จ้างเหมาปฏิบัติงานวิจัยงานทดลองในการวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นต์ของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบมาตรฐาน(หีบแยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62027490850 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,800 01022562 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศพก.ภส ไม่ผ่านระบบe-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1.210.- 01032562 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอบรม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สุ่่ความยังยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศพก.ภส ไม่ผ่านระบบe-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,568.99 14022562 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 3364 ศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.พังงา 62037394210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 21032562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชนิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 22032562 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 22032562 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 22032562 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 750.00 22032562 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 22032562 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ พัทลุง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,600.00 22032562 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...