หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ศวพ.ปัตตานี 62097362636 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,930.00 16092562 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ปัตตานี 62097325609 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,488.00 13092562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.สตูล 62097398772 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,650 17092562 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.สตูล 62097398772 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,650 17092562 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.สร. 62097400971 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,640.00 09092562 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.สร. 62097400055 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,920.00 15072562 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,300 16092562 ซื้อวัสดุสำนักงาน
ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,675 17092562 เช่าเครื่องกระจายสัญญาอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 600 17092562 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.สร. 62097398584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,115.00 16092562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กปผ. 62097290045 ประกาศราคากลาง 3,000,000.00 12092562 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 11 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศวพ พัทลุง 62097393460 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500.00 17092562 จ้างทำป้ายแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.อุตรดิตถ์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,675 17092562 เช่าสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต(สัญญาณ Wifi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...