หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
          กผง ไม่ผ่านระบบ e - GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,000 25092561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
          กผง ไม่ผ่านระบบ e - GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25092561 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
          กผง ไม่ผ่านระบบ e - GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 25092561 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
          กผง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,000 25092561 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล
          ศวพ พัทลุง 61097648933 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,050.00 19092561 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อปรับสภาพพื้นที่ในแปลงทดลองงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ พัทลุง 61097647452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 38,250.00 19092561 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อปรับสภาพพื้นที่ในแปลงผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          กปผ 61097158830 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,208,000.00 25092561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          กปผ 61097158830 ประกาศราคากลาง 2,208,000.00 07092561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          กปผ 61097633269 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,750.00 25092561 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.อุตรดิตถ์ 61097628711 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,500 25092561 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.อุตรดิตถ์ 61097613707 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 37,129 25092561 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องย่อยกิ่งไม้) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.อุตรดิตถ์ 61097608589 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 81,000 25092561 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ตู้อบลมร้อน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.ระนอง 61090637029 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000 25092561 ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...