• inspector
  • hortex2014
  • ค่านิยม12ประการ
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

AA1-12

  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึก ๗๒ ปี ศาลา ศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรสักการะสิ่งศักดิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร

AA1-13

  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยและดอกไม้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

AA1-12

  เมื่อวันที่ ๖ และ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากหน่วยงานภายนอกและภายในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรประชุมชี้แจงแผนงานและงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗

AA1-10

  เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง ชี้แจงแผนงานและงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม

รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกฯมาเลเซียประชุมหารือความร่วมมือด้านยางพารา

AA1-10

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ของมาเลเซียประชุมหารือความร่วมมือด้านยางพารา กับนายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ณ ห้องประชุมศรีโบ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>