• bikeformom
  • panithand
  • symposium-58
  • researchexpo2015
  • image
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


เลขานุการกรมวิชาการเกษตรร่วมงานพิธีปล่อยคาราวานรถหมอข้าวเหย้าถึงเรือนเยือนถึงถิ่น

AA1 4
 
 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานใน พิธีปล่อยคาราวานรถหมอข้าวเหย้าถึงเรือนเยือนถึงถิ่น ซึ่งจัดโดยกรมการข้าว ในโอกาสนี้ นางวิไลวรรณ พรหมคำ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมงาน ณ กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม

AA1 AA4
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ในการสัมมนา เรื่อง การบริการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลก. โดยมีนางวิไลวรรณ พรหมคำ เลขานุการกรม กล่าวรายการการจัดสัมมนา ณ โรงแรม ภูวนาลีรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอินทรีย์

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดอินทรีย์ของนางศรีไพร อยู่โคกสูง เกษตรกรอำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยมีนักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงนำชม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพริกGAP

AA1 AA4
  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพริก GAP ของนางจันทร์วิภา รัดธรรม เกษตรกรอำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยมีนักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงนำชม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>