• iwcspp2014
  • farmsystem9
  • 13nhc
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
     AA8  AA7     
AA9  AA10
AA11  AA13
    AA12  AA14    
AA15  AA16
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหาร จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว มุทิตาจิตผู้อาวุโส กรมวิชาการเกษตร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเป็นการอวยพรปีใหม่ไทยจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ณ ห้อง ๓๐๔ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๗

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
AA13  AA14
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว เพื่อขอพรปีใหม่จากนายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรมวิชาการเกษตรจัดนัดพบเกษตรกร “จากงานวิจัยที่ได้ผลจริง สู่การช้อปปิ้งในแปลงเกษตรกร”

AA1-AA3
AA4  AA5
  AA6  AA7  
 AA8  AA9 
 
  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ ส่งมอบเทคโนโลยี “งานวิจัยที่ได้ผลจริง” ให้กับ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพื่อส่งมอบให้เกษตรจังหวัด ขยายผลงานวิจัยที่ได้ผลจริง สู่เกษตรกรในพื้นที่ ในงานวันนัดพบเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชที่เหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ภายใต้หัวข้อ “จากงานวิจัยที่ได้ผลจริง สู่การช้อปปิ้งในแปลงเกษตรกร" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดประชุมและมอบนโยบายด้านยางพารา

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
 
  นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการค้นคว้างานวิจัยและพัฒนายาง รวมถึงยุทธศาสตร์การบริหารงานของสถาบันวิจัยยาง และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านยางพารา โดยมี นายสุวิทย์ รัตน์พงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมณเฑียร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

กรมวิชาการเกษตรร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ ครบรอบ ๑๒๒ ปี

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA10
AA11  AA12
AA13  AA14
AA15  AA16
 
  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลวันเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๒ ปี ณ วัดชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
  
buy suprax
brand viagra