แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday107
mod_vvisit_counterYesterday188
mod_vvisit_counterThis week1367
mod_vvisit_counterLast week1346
mod_vvisit_counterThis month4237
mod_vvisit_counterLast month7214
mod_vvisit_counterAll days83535

We have: 18 guests online
Your IP: 3.80.128.196
 , 
Today: เม.ย. 20, 2019

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2)
แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3) รายละเอียด
แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.7)
แบบคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.8)
แบบคำขออนูญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วงหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ค.พ.9)
แบบบัญชีแสดงรายการขออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษา ทดลองหรือวิจัย์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าตามมาตรา52 (ค.พ.10)
แบบหนังสืออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ค.พ. 11)
แบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชและหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่ไปและพันธุ์พืชป่า (ค.พ.12)
แบบคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.13)
แบบคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.14)
แบบคำขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.15)
แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษาทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชนในทางการค้า ตามมาตรา 53
แบบคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและรับรองพันธุ์พืช ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518  
แบบคำขอการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ. 1)
แบบคำขอการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง(ร.พ. 3)

แบบคำขอ ไซเตส (CITES)

 
แบบคำขอรับหนังสืออนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่านพืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 13)
แบบคำขอหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมฯ
Convention on Internation Trade in Endangered species of wild fauna and flora
(แบบ พ.พ. 14)
แบบคำขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 15)
แบบใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 16)
แบบบัญชีแสดงจำนวนพืชอนุรักษ์ที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน (แบบ พ.พ. 17)
แบบบัญชีเพิ่มหรือลดชนิดพืชอนุรักษ์หรือจำนวนพ่อแม่พันธุ์ (แบบ พ.พ. 18)
แบบคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 19)
แบบคำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 20)
แบบคำขอแก้ไขรายการใบสำคัญการขึ้นทะเบียน เพิ่ม ลดสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (แบบ พ.พ. 21)

subtail