finance
 
gp
bb
cgd
gfmis
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้385
mod_vvisit_counterเมื่อวาน371
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้756
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2132
mod_vvisit_counterเดือนนี้5934
mod_vvisit_counterเดือนก่อน8001
mod_vvisit_counterทั้งหมด227295

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

p1

รายการ Hits


  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ เครื่องวัดก๊าซเมทิลโบร์ไมต์ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๓๙,๑๐๐ บาท กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ เครื่องวัดก๊าซเมทิลโบร์ไมต์ จำนวน ๑ เครื่อง กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๒๐๙,๐๐๐ บาท กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี จำนวน ๑๘ รายการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 3

  ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราค๒๕๖๑


ฝ่ายบริหารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 2

  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๗๔๒,๐๐๐ บาท  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4

  สารเคมี จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑๗๔,๑๕๔ บาท สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑


สารเคมี จำนวน ๖ รายการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 5

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๓๙๘,๓๘๒.๔๐ บาท สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๐ รายการ วงเงิน ๑๒๒,๙๐๓.๔๑ บาท กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 


ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๐ รายการ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนน ๒๐ รายการ วงเงิน ๑๗๒,๐๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 


จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 9

  ซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน ๑๗๘,๕๐๐ บาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 6

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๑๔,๐๔๗.๐๘ บาท สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒ รายการ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายละเอียด 4


การจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิชาการเกษตร