จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435144


กองแผนงานและวิชาการ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates

.:: Click Me ::.

aic cv new dpis  journal doa agri dic circular letter nlp


การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560

จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

3. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 102.6 KB 28/03/2017 ดาว์นโหลด 129

แบบฟอร์มการจัดทำแผน Zoning By Agri-Map รายจังหวัด

แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติงาน Zoning by Agri-Map ปีงบประมาณ 2560 15.92 KB 10/02/2017 ดาว์นโหลด 121

แบบรายงานผลการดำเนินงาน zoning By Agri map

แบบบันทึกข้อมูลและรายงานผล (Zoning by Agri-Map) 90 KB 10/02/2017 ดาว์นโหลด 146

แบบรายงาน งานนโยบายปี 60

 การรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ(ศพก. 882) และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

แบบรายงาน Zoning by Agri-Map 605.83 KB 24/01/2017 ดาว์นโหลด 304

ปฏิทินการดำเนินงาน (Action Plan) ปี 2560 

ปฏิทินดำเนินงาน (Action Plan) ปี 2560 205.79 KB 24/01/2017 ดาว์นโหลด 271

แบบรายงาน งานนโยบายปี 60
 - แบบรายงานระยะที่ 1
 - แบบประเมินกลาง
 - แบบรายงานระยะที่ 2

การรายงานผลการดำเนินการ ปีงบปรพมาณ 2560 740.16 KB 24/01/2017 ดาว์นโหลด 332

ขอแจ้งเวียนชื่อผลงานพร้อมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

หากหน่วยงานมีความประสงค์จะทักท้วงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 

 โปรดแจ้งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น กระมวิชาการเกษตรประจำปี 2559 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 228.46 KB 10/01/2017 ดาว์นโหลด 144

ขอแจ้งเวียนชื่อผลงานพร้อมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2559

หากหน่วยงานมีความประสงค์จะทักท้วงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 

 โปรดแจ้งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น กระมวิชาการเกษตรประจำปี 2559 ประเภทพัฒนางานวิจัย 316.26 KB 10/01/2017 ดาว์นโหลด 120

ขอแจ้งเวียนชื่อผลงานพร้อมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทบริการวิชาการ ประจำปี 2559

หากหน่วยงานมีความประสงค์จะทักท้วงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 

 โปรดแจ้งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น กระมวิชาการเกษตรประจำปี 2559 ประเภทบริการวิชาการ 560.52 KB 10/01/2017 ดาว์นโหลด 91

ขอแจ้งเวียนชื่อผลงานพร้อมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทพื้นฐาน ประจำปี 2559

หากหน่วยงานมีความประสงค์จะทักท้วงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 

 โปรดแจ้งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น กระมวิชาการเกษตรประจำปี 2559 ประเภทพื้นฐาน 1.93 MB 10/01/2017 ดาว์นโหลด 137

ขอแจ้งเวียนชื่อผลงานพร้อมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทปรับปรุงพันธุ์ ประจำปี 2559

หากหน่วยงานมีความประสงค์จะทักท้วงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 

 โปรดแจ้งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น กระมวิชาการเกษตรประจำปี 2559 ประเภทปรับปรุงพันธุ์ 371.81 KB 10/01/2017 ดาว์นโหลด 86

ขอแจ้งเวียนชื่อผลงานพร้อมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยดีเด่นประเภทประยุกต์ ประจำปี 2559

หากหน่วยงานมีความประสงค์จะทักท้วงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 

โปรดแจ้งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น กระมวิชาการเกษตรประจำปี 2559 ประเภทประยุกต์ 2.09 MB 10/01/2017 ดาว์นโหลด 129

หน่วยงาน สำนักวัยพัฒนาการอารักขาพืช

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 สอพ. 48.16 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 91

หน่วยงานสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และเครือข่าย

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 สวศ. 41.18 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 65

หน่วยงานสถาบันวิจัยพืชสวน และเครือข่าย

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 สวส. 100.73 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 91

หน่วยงานสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และเครือข่าย

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 สวร. 94.76 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 105

หน่วยงานสำนักผู้เชี่ยวชาญ

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 สชช. 47.35 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 53

หน่วยงาน กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 กปผ. 45.6 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 69

หน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และเครือข่าย

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 สวพ.8 120.91 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 84

หน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และเครือข่าย

แผน/งบประมาณ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2560 สวพ.7 108.27 KB 26/12/2016 ดาว์นโหลด 80