จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435138.:: Click Me ::.

aic cv new   journal doa agri dic circular letter งานผลตพนธพชnlp


เกษตรต่างประเทศเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  สกต. สป.กษ. แจ้งเรื่อง การรับสมัครนักศีกษาและมอบทุนการศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://intschoolagro.hujj.ac.il
การรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา 1.4 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 36
  กผง. แจ้งเริ้อง ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครประธานคนใหม่ของ Global Forum for Agricultural Reserach (GFAR) ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติถึงสำนักเลขาธิการ GFAR ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ GFAR Secretarat, FAO of the UN, Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Room. ltaly ภายในวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ 
Nominations and application invited for the role of GFAR's Chairperson 438.86 KB 20/04/2017 ดาว์นโหลด 3
  กผง. แจ้งเรื่อง การประชุม The 13th Internation NGO's & CBO's conference on Commuity Development and Development Planing จะจัดการประชุม The 2017 International Conference Effect of Education on Woman and Rural Development : ICEEWR ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
การประชุม International Conference Effect of Education on Woman and Rural Development : ICEEWR ดาว์นโหลด 3
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาจะจัดการประชุม International Congress on Controlled Environment Agriculture (ICCEA 2017)
รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาจะจัดการประชุม International Congress on Controlled Environment Agriculture 6.55 MB 12/04/2017 ดาว์นโหลด 6
  สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง แนวปฎิบัติในการใช้ตราสัญลักษ์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เพื่อให้สมาชิกอาเซียนพิจารณาใช้เป็นแนวปฎิบัติในการใช้ตราสัญลักษ์
แนวปฎิบัติในการใช้ตราสัญลักษ์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน 448.07 KB 10/04/2017 ดาว์นโหลด 7
  สำนักการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล 
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล 490.88 KB 30/03/2017 ดาว์นโหลด 16
  สถาบันเกษตรธิการ แจ้งเรื่อง สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะมอบทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Program 2017 - 2018 จำนวน ๗๕ ทุน
ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Program 2017 - 2018 5.26 MB 29/03/2017 ดาว์นโหลด 19
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม The 5 th International Symposium on Biological Control of Arthropods (ISBCA) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ หมู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http:// www.isbca-2017.org 
การประชุม The 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods (ISBCA) 5.53 MB 17/03/2017 ดาว์นโหลด 60
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ (สกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Qatar International Agricultural Exhibition ครั้งที่ ๕ (AGRITEO 2017)
ประชาสัมพันธ์งาน Qatar International Agricultural Exhibition ครั้งที่ ๕ (AGRITEO 2017) 6.14 MB 16/03/2017 ดาว์นโหลด 38
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แจ้งกำหนดการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" ภายใต้หัวข้อ "BioD4 : Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ ๔ 5.12 MB 14/03/2017 ดาว์นโหลด 24
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง แจ้งเรื่อง ขอเขิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM  ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อ ๕๐ ปี ไทยกับอาเซียน  
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อ "*๕๐ ปี ไทยอาเซียน" 885.62 KB 10/03/2017 ดาว์นโหลด 31
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ดร.โชเซฟ ชีเฟล ได้เสนอมอบทุนฝึกอบรม ปีละ ๑๐๐ ทุน เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ทุนฝึกอบรมจากสถาบัน Galilee International Management 5.58 MB 27/02/2017 ดาว์นโหลด 35
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง งาน Salon International de'l Agricuture au Maroc 2017 (SIAM 2017) 
งาน Salon International de'l Agricuture au Maroc 2017 (SIAM 2017) 7.96 MB 27/02/2017 ดาว์นโหลด 32
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานมนตรีอิสระ (Idependent Chairperson of the FAO Councol - ICC) 
FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานสภามนตรีอิสระ (ICC) 2.44 MB 16/02/2017 ดาว์นโหลด 26
  การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ วช. http://www.nrct.go.th/ตามรายละเอียดดังแนบ
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี ๒๕๖๐ ดาว์นโหลด 56
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง นำส่งสำเนาหนังสือ Centre on Integrated Rual Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)
Appointment of Programme Office (Research) and Programme Office (Traning) 3.44 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 24
  สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน โดยเปิดรับข้อเสนอการลงทุนในโครงการด้านการเกาตร จำนวน ๓ โครงการ 
กระทรวงทรัพยากรพื้่นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน 1.44 MB 19/01/2017 ดาว์นโหลด 41
  สกต. สป. กษ. แจ้งเรื่อง คณะเกษตรกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย นานาชาติแห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem รัฐอิสลาเอล ประกาศรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนาการ และสาขาสัตวศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลาปี ๑ ปี 
การรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา 1.4 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 30
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่อง ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย
ตราสัญลักษณ์ในโอกาศครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย 2.46 MB 13/01/2017 ดาว์นโหลด 41

 กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน International Agricultural Festival in Mekong Delta จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560  ณ จังหวัดเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอเชิญร่วมงาน International Agricultural Festival in Mekong Delta ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1.07 MB 16/12/2016 ดาว์นโหลด 60