จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435140.:: Click Me ::.

aic cv new งานผลตพนธพช  journal doa agri dic circular letter nlp


เกษตรต่างประเทศเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  การประชุมสัมมนา เรื่อง Agro - product Market Development and Trade Cooperation Management for Developing Countries in 2017
การประชุมสัมมนา เรื่อง Agro - product Market Development and Trade Cooperation Management for Developing Countries in 2017 458.04 KB 26/05/2017 ดาว์นโหลด 1
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิขย์ แจ้งเรื่อง งาน Organic & Nature Expo 2017 ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์   
งาน Organic & Nature Expo 2017 3.42 MB 17/05/2017 ดาว์นโหลด 6
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. แจ้งเรื่อง ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation 
ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation 26.56 MB 17/05/2017 ดาว์นโหลด 9
  ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานากงศุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้ แจ้งข้อมูลผลการสำรวจราคาขายผลไม้ไทยในตลาดเซียงไฮ้ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงศุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้
สถานการณ์ราคาขายผลไม้ไทยในตลาดเซียงไฮ้ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 9.97 MB 08/05/2017 ดาว์นโหลด 12
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักการเกษตต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงจาการ์ตา 495.01 KB 08/05/2017 ดาว์นโหลด 8
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเชียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเชียร์ก้า ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 13.45 MB 08/05/2017 ดาว์นโหลด 10
  สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว แจ้งเรื่อง การรรับสมัครเพื่อรับทุนวิจัย 
JIRCAS ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนวิจัย 3.31 MB 28/04/2017 ดาว์นโหลด 12
  สกต. สป.กษ. แจ้งเรื่อง การรับสมัครนักศีกษาและมอบทุนการศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://intschoolagro.hujj.ac.il
การรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา 1.4 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 43
  กผง. แจ้งเริ้อง ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครประธานคนใหม่ของ Global Forum for Agricultural Reserach (GFAR) ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติถึงสำนักเลขาธิการ GFAR ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ GFAR Secretarat, FAO of the UN, Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Room. ltaly ภายในวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ 
Nominations and application invited for the role of GFAR's Chairperson 438.86 KB 20/04/2017 ดาว์นโหลด 17
  กผง. แจ้งเรื่อง การประชุม The 13th Internation NGO's & CBO's conference on Commuity Development and Development Planing จะจัดการประชุม The 2017 International Conference Effect of Education on Woman and Rural Development : ICEEWR ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
การประชุม International Conference Effect of Education on Woman and Rural Development : ICEEWR ดาว์นโหลด 13
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาจะจัดการประชุม International Congress on Controlled Environment Agriculture (ICCEA 2017)
รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาจะจัดการประชุม International Congress on Controlled Environment Agriculture 6.55 MB 12/04/2017 ดาว์นโหลด 14
  สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง แนวปฎิบัติในการใช้ตราสัญลักษ์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เพื่อให้สมาชิกอาเซียนพิจารณาใช้เป็นแนวปฎิบัติในการใช้ตราสัญลักษ์
แนวปฎิบัติในการใช้ตราสัญลักษ์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน 448.07 KB 10/04/2017 ดาว์นโหลด 16
  สำนักการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล 
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล 490.88 KB 30/03/2017 ดาว์นโหลด 20
  สถาบันเกษตรธิการ แจ้งเรื่อง สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะมอบทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Program 2017 - 2018 จำนวน ๗๕ ทุน
ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Program 2017 - 2018 5.26 MB 29/03/2017 ดาว์นโหลด 23
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม The 5 th International Symposium on Biological Control of Arthropods (ISBCA) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ หมู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http:// www.isbca-2017.org 
การประชุม The 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods (ISBCA) 5.53 MB 17/03/2017 ดาว์นโหลด 115
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ (สกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Qatar International Agricultural Exhibition ครั้งที่ ๕ (AGRITEO 2017)
ประชาสัมพันธ์งาน Qatar International Agricultural Exhibition ครั้งที่ ๕ (AGRITEO 2017) 6.14 MB 16/03/2017 ดาว์นโหลด 44
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แจ้งกำหนดการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" ภายใต้หัวข้อ "BioD4 : Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ ๔ 5.12 MB 14/03/2017 ดาว์นโหลด 27
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง แจ้งเรื่อง ขอเขิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM  ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อ ๕๐ ปี ไทยกับอาเซียน  
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อ "*๕๐ ปี ไทยอาเซียน" 885.62 KB 10/03/2017 ดาว์นโหลด 34
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ดร.โชเซฟ ชีเฟล ได้เสนอมอบทุนฝึกอบรม ปีละ ๑๐๐ ทุน เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ทุนฝึกอบรมจากสถาบัน Galilee International Management 5.58 MB 27/02/2017 ดาว์นโหลด 43
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง งาน Salon International de'l Agricuture au Maroc 2017 (SIAM 2017) 
งาน Salon International de'l Agricuture au Maroc 2017 (SIAM 2017) 7.96 MB 27/02/2017 ดาว์นโหลด 36