จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435143.:: Click Me ::.

aic cv new งานผลตพนธพช  journal doa agri dic circular letter nlp


เกษตรต่างประเทศเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  สถาบันเกษตราธิการ แจ้งเรื่อง องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asia Producitvity Organization - APO) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แจ้งรายละเอียดโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซียหรือเอพีโอด้านการเพิ่มผลผลิตภาพในภาครัฐ จำนวน ๓ โครงการ ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดได้จาก http://www.ftpi.or.th/sevices/apo/apo/-program 
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซียหรือเอพีโอด้านการเพิ่มผลิคภาพในภาครัฐ จำนวน ๓ โครงการ 936.32 KB 16/07/2017 ดาว์นโหลด 4
 กองแผนงานและวิชาการ แจ้งเรื่อง Asia-Pacific Assocation of Agricultural Research Institution เรื่อง Recruitment of ASTI Coordinator/Economist
Recruitment of ASTI Coordinator/Economist 203.79 KB 26/06/2017 ดาว์นโหลด 11
  กองแผนงาน แจ้งเรื่อง Food and Agricuture Oraganization of the United Nation เรื่อง Geographical Indications (GI) regional developments in Asia ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokpost.com/business/news/1266919
Geographical Indications (GI) regional developments in Asia ดาว์นโหลด 63
  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Food Quality, Safety and Security - Food QUALSS 2017 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2560 ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Food Quality, Safety and Security - Food QUALSS 2017 2.31 MB 23/06/2017 ดาว์นโหลด 10
  กผง. แจ้งเรื่อง Internation fertilizer Development Center (IFDC) และ International Fertilizer Association (IFA) จะจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการภายใต้หัวข้อ Phosphate Fertilizer Production Technology ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ต.ต. ๒๕๖๐ ณ เมืองมาราเกซ ประเทศโมร็อกโก 
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการภายใต้หัวข้อ Phosphate Fertilizer Production Techonology 129.7 KB 14/06/2017 ดาว์นโหลด 9
  Galilee Institute แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ณ Galilee Institute, Israel รัฐอิสลาเอล ระหว่างวันที่ ๒๕ ต.ค. - ๗ พ.ย. ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ณ Galilee Institute, Israel 589.87 KB 08/06/2017 ดาว์นโหลด 17
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้่งเรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Fellowships to CRDAP Member Counter (CMCs) for 2017 - 18 578.26 KB 07/06/2017 ดาว์นโหลด 28
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. แจ้งเรื่อง ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย หลักสูตร Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy และหลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy : Tool for Sustainable Rural Development 
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย หลักสูตร Moving towards SDGs via Corporate Social Responsibility and Sufficiency Economy Philosophy 476.9 KB 02/06/2017 ดาว์นโหลด 30
Asis - Pacific Assocation of Agricultural Research (APAARI) แจ้งเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นักเศรษฐศาสตร์ 
การรรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ASTI Coordimator/ Economist, APAARI, Bangkok 153.6 KB 02/06/2017 ดาว์นโหลด 20
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเรื่อง The Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF) The Korea Reseach Foundation (KRF) และ The Korea Foudation for Internation Cooperation of Science and Techonology (KICOS) ภายใต้การรวมตัวกันในนาม NRF มอบทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกให้แก่นักวิจัยต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF สาธารณรัฐเกาหลีสำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ 588.54 KB 30/05/2017 ดาว์นโหลด 19
  การประชุมสัมมนา เรื่อง Agro - product Market Development and Trade Cooperation Management for Developing Countries in 2017
การประชุมสัมมนา เรื่อง Agro - product Market Development and Trade Cooperation Management for Developing Countries in 2017 458.04 KB 26/05/2017 ดาว์นโหลด 31
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิขย์ แจ้งเรื่อง งาน Organic & Nature Expo 2017 ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์   
งาน Organic & Nature Expo 2017 3.42 MB 17/05/2017 ดาว์นโหลด 32
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต. แจ้งเรื่อง ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation 
ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation 26.56 MB 17/05/2017 ดาว์นโหลด 46
  ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานากงศุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้ แจ้งข้อมูลผลการสำรวจราคาขายผลไม้ไทยในตลาดเซียงไฮ้ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงศุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้
สถานการณ์ราคาขายผลไม้ไทยในตลาดเซียงไฮ้ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 9.97 MB 08/05/2017 ดาว์นโหลด 29
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักการเกษตต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงจาการ์ตา 495.01 KB 08/05/2017 ดาว์นโหลด 29
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเชียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเชียร์ก้า ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 13.45 MB 08/05/2017 ดาว์นโหลด 42
  สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว แจ้งเรื่อง การรรับสมัครเพื่อรับทุนวิจัย 
JIRCAS ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนวิจัย 3.31 MB 28/04/2017 ดาว์นโหลด 38
  สกต. สป.กษ. แจ้งเรื่อง การรับสมัครนักศีกษาและมอบทุนการศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://intschoolagro.hujj.ac.il
การรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา 1.4 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 57
  กผง. แจ้งเริ้อง ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครประธานคนใหม่ของ Global Forum for Agricultural Reserach (GFAR) ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติถึงสำนักเลขาธิการ GFAR ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ GFAR Secretarat, FAO of the UN, Viale delle Terme di Caracalla, 00153, Room. ltaly ภายในวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ 
Nominations and application invited for the role of GFAR's Chairperson 438.86 KB 20/04/2017 ดาว์นโหลด 34
  กผง. แจ้งเรื่อง การประชุม The 13th Internation NGO's & CBO's conference on Commuity Development and Development Planing จะจัดการประชุม The 2017 International Conference Effect of Education on Woman and Rural Development : ICEEWR ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
การประชุม International Conference Effect of Education on Woman and Rural Development : ICEEWR ดาว์นโหลด 33