จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435142.:: Click Me ::.

aic cv new   journal doa agri dic circular letter งานผลตพนธพชnlp


เกษตรต่างประเทศเรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม The 5 th International Symposium on Biological Control of Arthropods (ISBCA) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ หมู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http:// www.isbca-2017.org 
การประชุม The 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods (ISBCA) 5.53 MB 17/03/2017 ดาว์นโหลด 24
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ (สกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Qatar International Agricultural Exhibition ครั้งที่ ๕ (AGRITEO 2017)
ประชาสัมพันธ์งาน Qatar International Agricultural Exhibition ครั้งที่ ๕ (AGRITEO 2017) 6.14 MB 16/03/2017 ดาว์นโหลด 23
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แจ้งกำหนดการประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" ภายใต้หัวข้อ "BioD4 : Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ ๔ 5.12 MB 14/03/2017 ดาว์นโหลด 12
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง แจ้งเรื่อง ขอเขิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM  ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อ ๕๐ ปี ไทยกับอาเซียน  
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อ "*๕๐ ปี ไทยอาเซียน" 885.62 KB 10/03/2017 ดาว์นโหลด 26
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ดร.โชเซฟ ชีเฟล ได้เสนอมอบทุนฝึกอบรม ปีละ ๑๐๐ ทุน เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ทุนฝึกอบรมจากสถาบัน Galilee International Management 5.58 MB 27/02/2017 ดาว์นโหลด 28
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง งาน Salon International de'l Agricuture au Maroc 2017 (SIAM 2017) 
งาน Salon International de'l Agricuture au Maroc 2017 (SIAM 2017) 7.96 MB 27/02/2017 ดาว์นโหลด 21
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานมนตรีอิสระ (Idependent Chairperson of the FAO Councol - ICC) 
FAO แจ้งวันครบกำหนดเสนอชื่อประธานสภามนตรีอิสระ (ICC) 2.44 MB 16/02/2017 ดาว์นโหลด 24
  การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ วช. http://www.nrct.go.th/ตามรายละเอียดดังแนบ
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี ๒๕๖๐ ดาว์นโหลด 52
  สำนักงานเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง นำส่งสำเนาหนังสือ Centre on Integrated Rual Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)
Appointment of Programme Office (Research) and Programme Office (Traning) 3.44 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 23
  สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน โดยเปิดรับข้อเสนอการลงทุนในโครงการด้านการเกาตร จำนวน ๓ โครงการ 
กระทรวงทรัพยากรพื้่นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน 1.44 MB 19/01/2017 ดาว์นโหลด 37
  สกต. สป. กษ. แจ้งเรื่อง คณะเกษตรกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย นานาชาติแห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem รัฐอิสลาเอล ประกาศรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนาการ และสาขาสัตวศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลาปี ๑ ปี 
การรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา 1.4 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 28
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเรื่อง ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย
ตราสัญลักษณ์ในโอกาศครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย 2.46 MB 13/01/2017 ดาว์นโหลด 37

 กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน International Agricultural Festival in Mekong Delta จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560  ณ จังหวัดเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอเชิญร่วมงาน International Agricultural Festival in Mekong Delta ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1.07 MB 16/12/2016 ดาว์นโหลด 56

   กรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนดารุสซาลามเปิดรับข้อเสนอการลงทุนในโครงการ ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการการลงทุนเพาะปลูกผลไม้ ปิดรับข้อเสนอวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๒. โครงการการลงทุนเพาะปลูกไม้ประดับมูลค่าสูง ปิดรับข้อเสนอวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

เปิดรับข้อเสนอการลงทุนในโครงการของกรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร บรูไน 334.08 KB 14/12/2016 ดาว์นโหลด 50

  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint trade Commission: JCT) ไทย -อิหร้าน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพ ฯ

ผลการประชุม JTC ไทย - อิหร่าน ครั้งที่ ๑ 14.41 MB 11/11/2016 ดาว์นโหลด 55
  สกต. สป.กษ. แจ้งเรื่อง การรับสมัครนักศีกษาและมอบทุนการศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://intschoolagro.hujj.ac.il
การรับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา 1.4 MB 30/01/2017 ดาว์นโหลด 29