.:: Poll ::.

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ กผง.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435145


กองแผนงานและวิชาการ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates

.:: Click Me ::.

aic cv new dpis  journal doa agri dic circular letter nlp

ความเป็นมา

     กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น หน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 แต่ก่อนที่จะ มาเป็นกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน หน่วยงานนี้มี ประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2446 ได้มีการจัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งถือเป็นการกำเนิดกรมวิชาการเกษตร
 
พ.ศ. 2449 เปลี่ยนชื่อกรมช่างไหม เป็น กรมเพาะปลูก 
พ.ศ. 2474 เปลี่ยนชื่อกรมเพาะปลูก เป็น กรมตรวจกสิกรรม 
พ.ศ. 2476 เปลี่ยนชื่อกรมตรยจกสิกรรม เป็น กรมเกษตร 
พ.ศ. 2478 เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมเกษตรและการประมง 
พ.ศ. 2484 แยกกรมเกษตรและการประมงเป็น 2 กรม คือ กรมเกษตร และ กรมการประมง 
พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมการกสิกรรม 
พ.ศ. 2496 ยกฐานะกองการข้าวและการทดลอง ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกรมการกสิกรรม จัดตั้งเป็นกรมการข้าว แยกออกมาจาก กรมการกสิกรรม 
พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อกรมการกสิกรรม เป็น กรมกสิกรรม 
พ.ศ. 2515 รวมกรมการข้าว กับ กรมกสิกรรม สถาปนาเป็น กรมวิชาการเกษตร
 
     รวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมช่างไหม จนถึงปี พ.ศ. 2544 เป็นเวลา 98 ปี ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง บาบาท ภารกิจ และเกียรติประวัติที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตรมากมาย ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีดำริเสนอกรมวิชาการเกษตรว่าควรจะได้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐาน วัสดุและสิ่งของต่างๆ ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร จัดแสดงเป็นห้องนิทรรศการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ของข้าราชการ นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 
     พ.ศ. 2542 กรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ใช้อาคารชั้นเดียวของสถานีทดลองข้าวบางเขน ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเป็นหลังแรกในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน และยังคงอยู่ในสภาพที่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวได้ นับเป็นการอนุรักษ์อาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนี้ไว้พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่จัดแสดงอยู่ภายในด้วย ทั้งนี้ได้ตั้งชื่ออาคารจัดแสดงนิทรรศการทางประ วัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตรนี้ว่า "หอประวัติกรมวิชาการเกษตร "
 
วัตถุประสงค์
     - เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตให้ชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานทั้งปัจจุบันและ อนาคต
     - เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางการเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
     - เพื่อระลึกถึงคุณความดี และแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโสและบูรพาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมวิชาการเกษตร 
     - เพื่ออนุรักษ์ข้อมูล และสิ่งของอันทรงคุณค่าให้ปรากฎแก่ชนรุ่นหลัง 
     - เพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้อง
 
กิจกรรมภายในหอประวัติกรมวิชาการเกษตร
     จัดเก็บและแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ หนังสือ ภาพ และสิ่งของที่มีคุณค่าต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ กับกรมวิชาการเกษตร นิทรรศการดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หมุนเวียนเป็นระยะโดยตลอดตามวาระอันควร
 
สถานที่
" หอประวัติกรมวิชาการเกษตร " ตั้งอยู่ที่อาคารชั้นเดียวในบริเวณสถานีทดลองข้าวบางเขน กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2579-0141, 0-2561-1990 
โทรสาร 0-2940-5530
 
เวลาทำการ
- เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.30 น. 
- หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ