.:: Poll ::.

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ กผง.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4
mod_vvisit_counterเดือนล่าสุด0
mod_vvisit_counterเยี่ยมชมทั้งหมด435139


กองแผนงานและวิชาการ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates

.:: Click Me ::.

aic cv new dpis  journal doa agri dic circular letter nlp

     สืบเนื่องมาจากกรมกสิกรรมและกรมการข้าวรวมกันเป็นกรมวิชาการเกษตร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกรมฯ หรือสถาบันและจัดระเบียบหน่วยงานราชการ ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้รวมอยู่ในกรมหรือสำนักงานเดียวกัน และได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 262 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2515 แบ่งราชการในกรมวิชาการเกษตร ออกเป็น 15 กอง ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ไว้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2525 แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยแห่งชาติ จึงได้เปลี่ยนชื่อกองแผนงาน เป็น กองแผนงานและวิชาการ และได้มีการปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

      รายชื่อผู้บริหารกองแผนงานและวิชาการในอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้


 ลำดับชื่อ - สกุล  ตั้งแต่ถึง  
1  นายอารี  แก้วงาม  3 ธันวาคม 2516  9 กันยายน 2518  
2  นายสมมาตร  ธรรมมานุวงศ์  18 ตุลาคม 2518  24 มีนาคม 2524  
3  นายลาภ  ธรรมาครองอาตม  25 มีนาคม 2524  30 กันยายน 2526  
4  นายชนวน  รัตนวราหะ  1 ตุลาคม 2526  5 กุมภาพันธ์ 2530  
5  นายดำเกิง  จันทรปัญญา  6 กุมภาพันธ์ 2530  13 พฤศจิกายน 2532  
6  นายอนันต์ วัฒนธัญกรรม 14 พฤศจิกายน 2532 26 กุมภาพันธ์ 2539  
7  นายวิชัย  นพอมรบดี  27 กุมภาพันธ์ 2539  20 ตุลาคม 2541  
8  นายเชิง  ชินนูปถัมภ์  26 ตุลาคม 2541  30 กันยายน 2542  
9  นายณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ  7 ตุลาคม 2542  15 พฤศจิกายน 2543  
10  นายวิทยวัฒน์  กุณชร ณ อยุธยา  15 พฤศจิกายน 2543  22 ตุลาคม 2544  
11  นายณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ  22 ตุลาคม 2544  1 ตุลาคม 2546  
12  นายชาย  โฆรวิส  1 ตุลาคม 2546  6 กุมภาพันธ์ 2548  
13  นายดำรงค์  จิระสุทัศน์  9 กุมภาพันธ์ 2548  25 กันยายน 2550  
14  นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  25 กันยายน 2550  1 กุมภาพันธ์ 2553  
15 นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี  2 กุมภาพันธ์ 2553 21 มกราคม 2554  
16 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล 24 มกราคม 2554 8 มีนาคม 2555  
17 นายอนันต์ อักษรศรี 21 มีนาคม 2555 18 พฤศจิกายน 2558  
18 นายวราวุธ ชูธรรมธัช 25 พฤศจิกายน 2558

14 มกราคม 2561

 
19
นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ 15 มกราคม 2561 ปัจจุบัน