Black Ribbon
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร ในงานวันเกษตรแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชมนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร ในงานวันเกษตรแห่งชาติ

สวพ.6 ร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สวพ.6 ร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ "โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ "

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ติดตั้ง smart box ให้ ศพก.ชลบุรี

ติดตั้ง smart box ให้ ศพก.ชลบุรี

ประกาศ

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจโรงคัดบรรจุทุเรียนส่งออก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจโรงคัดบรรจุทุเรียนส่งออก

รองอธิบดีลงพื้นที่เยื่ยมเยียนเกษตรกร

รองอธิบดีลงพื้นที่เยื่ยมเยียนเกษตรกร

รองอธิบดีติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ

รองอธิบดีติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ

ติดตั้ง smart box ศพก บ้านค่าย จังหวัดระยอง

ติดตั้ง smart box ศพก บ้านค่าย จังหวัดระยอง

ติดตั้ง smart box ให้ ศพก ระยอง

ติดตั้ง smart box ให้ ศพก ระยอง

ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่

ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่

สวพ.6 เดินหน้าเตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

สวพ.6 เดินหน้าเตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

สวพ.6 ขยายผลการผลิตพืชผักอินทรีย์

สวพ.6 ขยายผลการผลิตพืชผักอินทรีย์

กรมวิชาการเกษตรเดินหน้าอบรม

กรมวิชาการเกษตรเดินหน้าอบรม "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร"

"กรมวิชาการเกษตร ส่งทีมสุ่มตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่" จังหวัดจันทบุรี