Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม15 19 ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...คลิ๊กรายละเอียด3 30

 

kaosannaru
durian  ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" 3 34

durian การนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

ภาพกิจกรรมกีฬาสีปี59

IMG_3302
IMG_3310
IMG_3316
IMG_3317
IMG_3320
IMG_3324
IMG_3325
IMG_3331
IMG_3334
IMG_3336
IMG_3342
IMG_3343
IMG_3357
IMG_3358
IMG_3367
IMG_3378
IMG_3388
IMG_3391
IMG_3395
IMG_3398
IMG_3400
IMG_3405
IMG_3406
IMG_3409
IMG_3423
IMG_3424
IMG_3430
IMG_3432
IMG_3437
IMG_3440
IMG_3441
IMG_3443
IMG_3451
IMG_3464
IMG_3504
IMG_3505
IMG_3515
IMG_3531
IMG_3541
IMG_3542
IMG_3547
IMG_3552
IMG_3563
IMG_3568
IMG_3574
IMG_3577
IMG_3584
IMG_3585
IMG_3587
IMG_3591
IMG_3596
IMG_3597
IMG_3599
IMG_3601
IMG_3603
IMG_3612
IMG_3614
IMG_3617
IMG_3620
IMG_3624
IMG_3628
IMG_3633
IMG_3641
IMG_3643
IMG_3660
IMG_3685
IMG_3689
IMG_3696
IMG_3698
IMG_3703
IMG_3716
IMG_3741
IMG_3743
IMG_3774
IMG_3792
IMG_3800
IMG_3815
IMG_3823
IMG_3828
IMG_3835
IMG_3836
IMG_3841
IMG_3844

ประชุม  จัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของ สวพ.6
IMG 2270 IMG 2273
        วันที่ 27 มกราคม 2559  ดร.สาลี่  ชินสถิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผลิตพืชฯ เป็นประธานเปิด
การประชุม จัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6   ณ ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

 

ฝึกอบรม “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการจัดการดินในไม้ผลเศรษฐกิจ”
IMG 2208 IMG 2236
IMG 2254 IMG 2257
        วันที่ 26 มกราคม 2559  นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  หลักสูตร  “ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการจัดการดินในไม้ผลเศรษฐกิจ”  
ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานเปิดงาน “พืชสวนมั่งคั่ง  ร่วมค้าสองฝั่งชายแดน ครั้งที่ 1”
IMG 2014 IMG 2015
IMG 2018 IMG 2061
IMG 2075 IMG 2118
IMG 2159 IMG 2192
       วันที่ 21 มกราคม 2559  (16.30 น.)  นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธาน
เปิดงาน“พืชสวนมั่งคั่ง ร่วมค้าสองฝั่งชายแดน ครั้งที่ 1 และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กรมวิชาการเกษตร และประธานสหกรณ์แปรรูปผลไม้  โดยมี  ผอ.สุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  เป็นผู้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ประธานสหกรณ์แปรรูปผลไม้ อ.เขาสมิง จ.ตราด
ณ สนามบินฝูงบิน 207 อ.เมือง จ.ตราด

 

ประชุม  โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  ครั้งที่ 1/2559
IMG 1982 IMG 1988
        วันที่ 19 มกราคม 2559  นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร่งการรับรู้ให้กับประชาน  ครั้งที่ 1/2559 “  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 15 19 ประกาศสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...คลิ๊กรายละเอียด3 30

 

คณะกรรมการบริหาร สวพ.6 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
และเข้ามอบกระเช้าขอพรจากผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 4-๕ มกราคม 2559
ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
1462321
IMG 3308 IMG 3311
IMG 3314 IMG 3323 
IMG 3326 IMG 3330
IMG 3332 IMG 3338 
IMG 3342 IMG 3344

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 

Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
ข่าวเกษตร
ข่าวไทยพีบีเอส - ข่าวเกษตร
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday259
mod_vvisit_counterYesterday428
mod_vvisit_counterThis week2867
mod_vvisit_counterLast week3303
mod_vvisit_counterThis month2537
mod_vvisit_counterLast month15950
mod_vvisit_counterAll days532207
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys  

parajumpers pas cher parajumpers pas cher pjs pas cher pjs pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher barbour paris pas cher moncler outlet online moncler outlet moncler outlet online louboutin pas cher louboutin soldes chaussure louboutin pas cher louboutin pas cher air amx pas cher air amx 90 pas cher air amx pas cher nike air amx pas cher moncler outlet moncler outlet online moncler outlet milano piumini moncler outlet moncler sito ufficiale outlet parajumpers pas cher pjs pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pjs pas cher parajumpers paris pas cher woolrich outlet online woolrich outlet woolrich outlet bologna giuseppe zanotti pas cher giuseppe zanotti pas cher