Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service
คำนิยม : ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ ......วัฒนธรรม : รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ......วิสัยทัศน์ : กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและการพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

bossuradate2

 
สมัครสมาชิก 

By Plimun Web Design

kaosannaru

   durianการนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 3 30

  duriansticker ติดขั้วทุเรียน และการแสดงเครื่องหมาย 3 30

  durianระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ 

durianรายชื่อร้านจำหน่วยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (ร้าน Q Shop)ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ สวพ.6
  s producticon 3


shop2 shop3 shop6 
shop9 shop8 
 ตัวอย่างภาพร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเขตภาคตะวันออก

durian การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9001-2556

durianคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

border9

 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับประเทศ

july28 57 1 july28 57 2
july28 57 3 july28 57 4
july28 57 5 july28 57 6
july28 57 7 july28 57 8
july28 57 9 july28 57 10
july28 57 11 july28 57 12
july28 57 13 july28 57 14
july28 57 15 july28 57 16

        วันที่  28-29  กรกฎาคม 2557   สำนักวิจัยและพัฒนาการการเกษตรเขตที่ 6  และหน่วยงานในเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการความรู้ทางด้านการเกษตร  ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี  นายชลลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี

 

 

ประชุมชี้แจงงานการบริหารงานบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่

july23 57 1 july23 57 2
july23 57 3 july23 57 4

     วันที่  23 กรกฎาคม 2557   ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  และหน่วยงานในเครือข่าย  เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานการบริหารบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

กาแฟสัญจร ครั้งที่  7/2557

june18 57 1 june18 57 2
june18 57 3 june18 57 4
june18 57 5 june18 57 6
          วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ท่านสามารถ  ลอยฟ้า) เป็นประธานเปิดงาน กาแฟสัญจร  ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีนายสมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.6  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 

ฝึกอบรม “การพัฒนาฐานข้อมูล GAP พืชและพืชอินทรีย์”

junr17 57 1 junr17 57 2
junr17 57 3

        วันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาฐานข้อมูล GAP พืชและพืชอินทรีย์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี โดยมีบุคลากรผู้ทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลของ สวพ.6 และหน่วยงานในเครือขาย เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความพร้อมและศักยภาพที่พร้อมที่จะปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การรายงานผลการตรวจรับรองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นปัจจุบัน และมีความเชื่อถือ

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

5 108 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Grow for Princess 
Grow2     

5 108 โครงการ สำนักงานไร้พุง
111

5 108 web ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน คลิ๊กรายละเอียด

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday347
mod_vvisit_counterThis week1750
mod_vvisit_counterLast week2215
mod_vvisit_counterThis month5973
mod_vvisit_counterLast month6472
mod_vvisit_counterAll days337146
เอกสารเผยแพร่
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553
  • คู่มือการผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ
  • เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554

By Plimun Web Design

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเว็บไซด์ใหม่ สวพ.6
 

     kawklai  coop    
      organic sys