ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

1. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   รายใหม่ รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560

   ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

 

2. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   ทบทวน รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 21-22 มีนาคม 2560

   ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

 

(ทบทวน) รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 21-22 มีนาคม 2560

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 25 คะแนน ให้ทำการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้าน หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 (วงเล็บมุมซองว่าฝ่ายฝึกอบรม) หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี(ฝ่ายฝึกอบรม) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 086-3184688 และ 056-405070 ต่อ 127 วันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

กลุ่มงานบริการ

   - ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

     - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

     - ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

     - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560

ในวันและเวลาราชการ

 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 57 รายการ

 

 

 

 

ประกาศสอบราคา

เรื่อง ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 รายการ

 

  

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 40

หัวหน้าหน่วยงาน

panya

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

KM

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls