ราคาน้ำมันเครื่องจักรกลในไร่อ้อย

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเผาใบอ้อย แก้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูง การลดต้นทุนการผลิต ปัญหาด้านแรงงาน การรักษาคุณภาพของอ้อย การรักษาคุณภาพของดินและบำรุงดิน และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการไม่เผาใบอ้อยลดต้นทุนโดยสามารถไว้ตอได้หลายปี ไม่ต้องปลูกใหม่บ่อย ๆ ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพและราคาอ้อยตัดสดราคาสูงกว่าอ้อยเผา

.

1. เครื่องสับใบกลบเศษซากอ้อย

ใช้เพื่อการปลูกพืชตอใหม่ โดยไถกลบตออ้อยหรือ ตอซังพืชอื่น ๆ ให้เศษซากพืชเป็นปุ๋ยในดิน แก้ปัญหาการเผาอ้อย และเป็นการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดี

.

2. เครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยตอ

ใช้สับใบอ้อยลงดินที่มีใบคลุมดินหลังจากตัดอ้อยสด โดยสับใบและไถกลบคลุกเคล้าลงดิน เพื่อไม่ให้เหลือเป็นเชื้อเพลิงที่จะไหม้อ้อยตอ

.

3. รถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำ

สามารถตัดอ้อยล้ม และอ้อยสดออกมาเป็นลำได้ เพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงาน แก้ปัญหาการเผาใบอ้อย รักษาคุณภาพของอ้อย และราคาอ้อยตัดสดสูงกว่าราคาอ้อยเผา ดินคงคุณภาพดีจากการไม่เผาใบอ้อย และยังลดต้นทุนโดยสามารถไว้ตอได้หลายปี ไม่ต้องปลูกใหม่บ่อย ๆ

.

4. เครื่องสางใบติดท้ายรถแทรกเตอร์

ใช้ตีใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยสางใบอ้อยก่อนการตัดอ้อย

iconyoutubeคลิกเพื่อชมวีดีโอ

 

38668

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือ

ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

คลิกเพื่อดูภาพ

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (เขต 5)

 

สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ในวันและเวลาราชการ

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 25

หัวหน้าหน่วยงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls