ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

     - ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

     - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ในวันและเวลาราชการ

 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   ทบทวน รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561

   ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท  

 2. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   รายใหม่ รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 28-29 มีนาคม 2561

   ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ทำการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้าน หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 (วงเล็บมุมซองว่า อบรมผู้ขายวัตถุอันตราย กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี) หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 088-2786812 และ 056-405070 ต่อ 112 วันและเวลาราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   ทบทวน รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560

   ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท  

 

 2. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   รายใหม่ รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560

   ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ทำการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้าน หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 (วงเล็บมุมซองว่า อบรมผู้ขายวัตถุอันตราย กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี) หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 088-2786812 และ 056-405070 ต่อ 112 วันและเวลาราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 45

หัวหน้าหน่วยงาน

panya

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

KM

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls