ประกาศสำนักวิจัยและพัมนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                                          

 

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทร 056-405070 ต่อ 127

หรือ 056-405289 และ 088-278-6812

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในสวนส้มโอ จ.ชัยนาท

โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

- รายละเอียดโครงการฯ

- แผนการดำเนินงาน

- บทสรุปผู้บริหาร

- ภาพการดำเนินงาน


 

 

การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

1. ปกหน้า 

2. คำนำ

3. บทนำ

4. สารบัญ

5. สารบัญตาราง

6. สารบัญภาพ

7. บทที่ 1 สถานการณ์มันสำปะหลัง

8. บทที่ 2 พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก

9. บทที่ 3 การจัดการแปลงพันธุ์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

10. บทที่ 4 การปลูก การให้น้ำ และการกำจัดวัชพืชมันสำปะหลัง

11. บทที่ 5 การจัดการดิน ปุ๋ย และการให้น้ำมันสำปะหลัง ในภาคกลางและภาคตะวันตก

12. บทที่ 6 โรคและแมลงศัตรูของมันสำปะหลัง

13. บทที่ 7 การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง

14. บทที่ 8 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเฉพาะพื้นที่

15. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ฯ

16. ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล

17. ปกหลัง

- ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 38

หัวหน้าหน่วยงาน

panya3 grey

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

KM

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls

self balancing electric scooter two wheel self balancing electric scooter 2 wheel self balancing electric scooter no1fashionshop.com Designer Shoes Handbags Fashion Brands Shop sacmarquemagasin.fr Sac a main Maroquinerie, Bagages, Sac a main, valise Peuterey Outlet Online Moncler Outlet Online Woolrich Outlet Online doudoune moncler femme doudoune moncler homme doudoune moncler pas cher doudoune moncler site officiel air max pas cher air max 90 pas cher air max pas cher air max 90 pas cher hogan outlet online hogan outlet online scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet air max outlet online air max outlet online italia