ราคาน้ำมันประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

pdf3Miniคลิกเพื่อดูประกาศ

38668

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 106 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 – 17 กุมภาพันธ์ 2558

ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

โทร. 056-405070 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

pdf3Miniคลิกเพื่อดูประกาศ

38668

 

กีฬาภายในกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558

ณ กรมวิชาการเกษตร

iconpic02คลิกเพื่อดูภาพ

38668

 

ฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"

วันที่ 12-23 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

iconpic02คลิกเพื่อดูภาพ


38668

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 21

หัวหน้าหน่วยงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls