ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 57 รายการ

 

 

 

 

ประกาศสอบราคา

เรื่อง ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 รายการ

 

  

 

 

 

 

ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

1. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   รายใหม่ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

   ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


 

2. หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   ทบทวน รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559

   ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(ทบทวน) รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 25 คะแนน ให้ทำการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมใหม่ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้าน หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 (วงเล็บมุมซองว่าฝ่ายฝึกอบรม) หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี(ฝ่ายฝึกอบรม) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 086-3184688 และ 056-405070 ต่อ 127 วันและเวลาราชการ

 

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 40

หัวหน้าหน่วยงาน

panya

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

KM

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls