ราคาน้ำมันประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

listFinal58

38668

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

       และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

Passlist1

 38668

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา

สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่าง ๆ

 

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร pdf3Mini

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา

สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่าง ๆ

 

- ผังที่นั่งสอบ pdf3Mini

 

- แผนที่สถานที่สอบ pdf3Mini

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

1.กลุ่มงานบริการ

- ตำแหน่งลูกมือช่าง pdf3Mini

- ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน pdf3Mini

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล pdf3Mini

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี pdf3Mini

 

2. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร pdf3Mini

 

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร pdf3Mini (แก้ไข14.49น)

- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  pdf3Mini

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pdf3Mini

 

38668

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.1 กลุ่มงานบริการ

- ตำแหน่งลูกมือช่าง (เขต 5)

- ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 5)

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 5)

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 5)

1.2 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 5)

1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต 5)

- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เขต 5)

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 5)

สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

pdf3Miniคลิกเพื่ออ่านประกาศ

 38668

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 23

หัวหน้าหน่วยงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

refs

bookoard5

FinThesis56

aglib

doatube-logo

Ls