• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next


ข่าวการเจ้าหน้าที่เรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
  ตามประกาศ กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สวส. นั้น 
  กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ้านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียดแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 27/08/2018 ดาว์นโหลด 420