Press Releaseเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits

กรมวิชาการเกษตรทำความเข้าใจเกษตรกรสมัครเข้าระบบ GAP ชี้แปลงอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ  เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ หากพบไม่มีสารปนเปื้อนพร้อมให้เกษตรกรยื่นขอรับรองเข้าระบบ GAP ทันที

เกษตรฯ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ หนุนเกษตรกรเข้าระบบ GAP 22/03/2017 ดาว์นโหลด 18

กรมวิชาการเกษตร ตอบชัดทุกข้อกังขาวัตถุอันตรายชี้โยกย้ายเพื่อปรับปรุงระบบงาน  ย้ำหลักเกณฑ์ หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน   โต้ไม่เคยรับค่าตอบแทนแลกคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมสนองนโยบายเกษตรอินทรีย์หนุนเกษตรกรผลิตสินค้า GAP และเกษตรอินทรีย์

เกษตรฯเดินหน้าเคลียร์ทุกปัญหาวัตถุอันตรายทางการเกษตร 21/02/2017 ดาว์นโหลด 60

กรมวิชาการเกษตร  ย้ำชัดหลักขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใช้ข้อมูลทางวิชาการนำหน้า  ยึดประโยชน์เกษตรกร  ความปลอดภัยผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  แจงเหตุคำขอค้างกว่า 4 พัน พร้อมวางแผนสกัดปริมาณนำเข้าวัตถุอันตราย

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ยึดประโยชน์เกษตรกร พร้อมความปลอดภัยผู้บริโภค 16/02/2017 ดาว์นโหลด 35