• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next


Press Releaseเรื่อง เผยแพร่เมื่อ Hits
เกษตรฯ ยันปรับพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชยึดประโยชน์เกษตรกร 07/10/2017 ดาว์นโหลด 40

กรมวิชาการเกษตรยืนยันผลวิเคราะห์ดินและน้ำในแหล่งปลูกกล้วยหอมนักลงทุนจีน
ปลอดสารเคมีตกค้าง  ยังปลูกพืชอื่นได้  เผยสวนกล้วยหอมจีนไม่ได้ใช้สารเคมีต้องห้าม

เกษตรฯ แจ้งผลวิเคราะห์สวนกล้วยจีนปลอดสารตกค้างทั้งในน้ำและดิน 17/05/2017 ดาว์นโหลด 100

   กรมวิชาการเกษตรแจ้งบริษัทส่งออกทุเรียนแจงเหตุผุ้บรโภค อ้างพบทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น
เผยพบเป็นทุเรียนแก่แต่ยังไม่สุก ชี้ต้องสร้างการรับรู้ วิธีสังเกตทุเรียนสุก แก่ พร้อมรับประทาน
แก่ผู้นำเข้าและผู้บริโภคแดนปลาดิบ

เกษตรฯ ยันทุเรียนส่งออกแดนปลาดิบไม่ใช่ทุเรียนอ่อน 17/05/2017 ดาว์นโหลด 103

กรมวิชาการเกษตรทำความเข้าใจเกษตรกรสมัครเข้าระบบ GAP ชี้แปลงอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ  เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ หากพบไม่มีสารปนเปื้อนพร้อมให้เกษตรกรยื่นขอรับรองเข้าระบบ GAP ทันที

เกษตรฯ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ หนุนเกษตรกรเข้าระบบ GAP 22/03/2017 ดาว์นโหลด 112

กรมวิชาการเกษตร ตอบชัดทุกข้อกังขาวัตถุอันตรายชี้โยกย้ายเพื่อปรับปรุงระบบงาน  ย้ำหลักเกณฑ์ หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน   โต้ไม่เคยรับค่าตอบแทนแลกคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมสนองนโยบายเกษตรอินทรีย์หนุนเกษตรกรผลิตสินค้า GAP และเกษตรอินทรีย์

เกษตรฯเดินหน้าเคลียร์ทุกปัญหาวัตถุอันตรายทางการเกษตร 21/02/2017 ดาว์นโหลด 218

กรมวิชาการเกษตร  ย้ำชัดหลักขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใช้ข้อมูลทางวิชาการนำหน้า  ยึดประโยชน์เกษตรกร  ความปลอดภัยผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  แจงเหตุคำขอค้างกว่า 4 พัน พร้อมวางแผนสกัดปริมาณนำเข้าวัตถุอันตราย

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ยึดประโยชน์เกษตรกร พร้อมความปลอดภัยผู้บริโภค 16/02/2017 ดาว์นโหลด 126