• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง

DOA19 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น ระบบดาวเทียม การเก็บภาพถ่ายโดยโดรนบินถ่ายภาพ เข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีนักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจาก  GISTDA และผู้แทนจาก NECTEC เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม โคราชนารี คอร์ยาร์ด บูทีค จังหวัดนครราชสีมา

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะรัฐมนตรีพบประชาชน

DOA18 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบประชาชน และในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับประธานป่าชุมชน ๕ จังหวัด และเป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสือคู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ราษฎร ๔๓๔ ราย ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>