• king_phumipol
  • newtheory
  • sufficiency
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมราษฎร บริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง

 AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เดินทางมาเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลจากอบต. ม. ๑๐ ต.ลำปำ ทราบว่าที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง และปีนี้เป็นปีที่น้ำท่วมสูงสุดในรอบสิบกว่าปี สร้างความเสียหายให้กับการเกษตร เช่น นาข้าว พืชผัก บ่อปลา ๑๐๐% คงเหลือปาล์มน้ำมันที่สามาถทนต่อสภาพน้ำขังได้ดีกว่า คนและสัตว์เลี้ยงต้องอพยบมาอยู่บนถนน โอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ ได้นำความห่วงใยมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบถุงยังชีพและมอบหมายให้ศวพ.พัทลุง สวพ. ๘ ติดตามให้คำปรึกษาการดูแลพืชช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด

ฑูตเกษตรออสเตรเลียเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Tom Black ทูตเกษตรออสเตรเลีย ประจำสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย  เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่และแนะนำทูตเกษตรออสเตรเลียท่านใหม่ Dr.ilona Stobutzki ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

สมาคมชาวสวนมะม่วงไทยเข้าอวยพรและขอพรปีใหม่

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ จาก ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศพร้อมทั้งขอบคุุณที่กรมวิชาการเกษตรช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวสวนมะม่วง เช่น การบริการส่งออก การตรวจรับรอง GAP และแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมการปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

AA1 6
 
  วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น ๒ กรมการข้าว กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>