• king_phumipol
  • newtheory
  • innovation
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนร่างยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีทางการเกษตร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA16 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนร่างยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีทางการเกษตร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ โดยในครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารจากรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมความพร้อมนิทรรศการชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

DOA15 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะจรวจเยี่ยมนิทรรศการปัญหาหนอนและแมลงเจาะผลชาน้ำมัน พันธุ์ชาน้ำมันที่มีศักยภาพและการทดสอบพืชน้ำมันในแปลงสาธิต งาม้อน เซียร ไนเจอร์และคำฝอย ตลอดจนศักยภาพของลาเวนเดอร์ใรแหล่งต่างๆ  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์หลังการประชุมผู้บริหารสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA15 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์หลังการประชุมผู้บริหารสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแถลงข่าวเรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วย ณ ห้องประชุม ๓๑๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัท INOUE เข้าพบ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

DOA14 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ Mr.Takashi Inoue ประธานกรรมการบริษัท INOUE Calcium Corporation และคณะเข้าพบ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ทางด้านการวิจัยพัฒนาการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนยืปฏิบัติการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>