• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะเข้าพบ Ms. Helena Oliveira Vice President of The Instituto Superior de Agronomia (ISA) - Universidade de Lisboa (ULisboa)

DOA17 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล และนางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าพบ Ms. Helena Oliveira Vice President of The Instituto Superior de Agronomia (ISA) - Universidade de Lisboa (ULisboa) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเกษตรระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันวิทยาศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางเทคนิคในการควบคุมโรคราสนิมในกาแฟ โดยพัฒนาสายพันธุ์กาแฟที่ต้านทานโรคราสนิมและในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมประชุมหารือโครงการดังกล่าว กับ Dr. Vítor Manuel Pinto Várzea ที่ Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro (CIFC) อีกด้วย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง

DOA19 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น ระบบดาวเทียม การเก็บภาพถ่ายโดยโดรนบินถ่ายภาพ เข้ามาใช้ในการผลิต โดยมีนักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจาก  GISTDA และผู้แทนจาก NECTEC เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม โคราชนารี คอร์ยาร์ด บูทีค จังหวัดนครราชสีมา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>