• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

DOA20 10 2561.1
 
     เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจเยี่ยมการผลิตแตนเบียน และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสับปะรด ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศวพ.เพชรบุรี

DOA20 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี พร้อมสำรวจพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยฯ ตามที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>