• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุม informal contact group ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๒

DOA20 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุม informal contact group ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นช่องทางในการหารือและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นความเสี่ยงศัตรูพืช สำหรับการอนุญาตนำเข้าผลไม้จากประเทศสมาชิก EU ที่คงค้าง สร้างความเข้าใจแก่คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมายังประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

DOA20 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Willem Schoustra ทูตเกษตร สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าแนะนำตัวในฐานะทูตเกษตรคนใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรมวิชาการเกษตรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>