• pvp
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

AA1 4
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในโครงการความร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้องรับ คณะผู้ประเมินโครงการ ASEAN SAS

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Dr.Mathias Bickel, Project Director, ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN SAS)และคณะผู้ประเมินโครงการ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการต่อระยะเวลาการดำเนินโครงการ ASEANSAS หลังปี ๒๕๖๐ รวมทั้งขอขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมถึงการประกันพืช (cropinsurance)ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 ถัดไป > สุดท้าย >>