• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ฑูตเกษตรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบ อธก.

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ Mr. Arie Veldhuizen ฑูลเกษตรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับเข้าหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร สนองนโยบายรัฐมนตรี ลงพื้นที่สุ่มตรวจพืชผัก ผลไม้ ที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP ในห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจพืชผัก ผลไม้ ที่ได้การรับรองแหล่งผลิต Q-GAP ในห้างสรรพสินค้าโลตัส และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแผนการสุ่มเพื่อสอบทวนในระบบรับรองปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าเกษตรที่ผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรมีแผนติดตามและสอบทวนระบบรับรองสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่าย ทั้งในตลาด และห้างสรรพสินค้า ให้มีความปลอดภัยจากสารตกค้าง

คณะผู้แทน USDA เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก United States Department of Agriculture (USDA) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทย - สหรัฐ และเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหารเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรรับมอบเงินจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร รับมอบเงินจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ ๔๔ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม  ของทุกปี  ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 ถัดไป > สุดท้าย >>