• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 8
 
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเป็นมา/รายละเอียดการจัดงานโครงการ “ตามรอยที่พ่อสร้าง”

AA 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเป็นมารายละเอียดการจัดงานโครงการ "ตามรอยที่พ่อสร้าง" และบทบาทกรมวิชาการเกษตรในการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙ ด้านการทดลอง/วิจัยและพัฒนาการขยายพันธุ์พืชบนพื้นที่สูงและโครงการพระราชดำริด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสายรุ้ง สันตานนท์ บ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ ๓ ไร่ ซึ่งเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบโดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยที่พ่อสร้าง” ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตามรอยที่พ่อสร้าง” ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ มกราคมนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบุกเบิกก่อตั้งระยะแรกผ่านโครงการหลวง เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวไทยภูเขา ทั้งยังลดพื้นที่ปลูกฝิ่น รวมทั้งลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำและลดการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป > สุดท้าย >>