• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมฯ ร่วมซ้อมหนีไฟในงาน "การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐"

DOA19 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมฯ ร่วมซ้อมหนีไฟ ในงาน "การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐" เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติงานเกิดเหตุฉุกเฉินจริง ณ บริเวณชั้น ๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐"

DOA19 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ และเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับฺ Mr. Muhemmad Rudy khairuddin Undersecretary of international Division Ministry of Agriculture (MOA), Malaysia Senior Researcher, MOA, Malaysia

DOA18 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับฺ Mr. Muhemmad Rudy khairuddin Undersecretary of international Division Ministry of Agriculture (MOA), Malaysia Senior Researcher, MOA, Malaysia และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง ASEAN Seed Council ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA13 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๖ โดยกรมประมงเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป > สุดท้าย >>