• king_phumipol
  • doa-600803
  • conference
  • a4
  • biotech
  • PPC13
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย ๔.๐ ใน การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙

AA1 8
 
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษเรื่อง ประเทศไทย ๔.๐ ในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ กรมวิชาการเกษตร ภายใต้หัวข้อ "สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรไทย" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม “สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP”

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม “สินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP” พร้อมทั้งมอบใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน ๑๐ รายโดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานณ ซุ้มจริยธรรม บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง ด้านถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน และพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมร้านค้าปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมร้านค้าปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคณะสื่อมวลชนได้ทดลองใช้งาน แอพพลิเคชั่น DOA Agri Factor ในการตรวจสอบเลขทะเบียนปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งพบว่าร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่เข้าเยี่ยมชมได้มาตรฐานของร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต Q Shop ที่เข้าร่วมโครงการ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 101 102 ถัดไป > สุดท้าย >>