• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของโครงการพัฒนาศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ และเข้าเยี่ยมชมสถาบันบัว

DOA24 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของโครงการพัฒนาศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และเยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์บัวพื้นเมืองของไทยและการรวบรวมพันธุ์บัวจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานกงสุลอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย

DOA21 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานกงสุลอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เพื่อหารือ เรื่อง การนำเข้า สินค้าเกษตรประเภทสดและแห้งจากอุซเบกิสถาน กฎระเบียบการกำหนดมาตรฐานสินค้าการกักกันสินค้า การขอรับรองมาตรฐานสินค้า เอกสาร certificate และความร่วมมือในการสร้างมาตรฐานทางสินค้าเกษตรระหว่างไทยและอุซเบกิสถาน ณ ห้องประชุมผู้บริหารเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>