• king_phumipol
  • newtheory
  • innovation
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อสานนโยบายและแผนดำเนินการว่าด้วยการจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

DOA23 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อสานนโยบายและแผนดำเนินการว่าด้วยการจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้จากภาคเอกชนและสมาคม

DOA23 02 2560 1
DOA23 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้จากภาคเอกชนและสมาคม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ประชุมคณะทำงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA20 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาเกษตร แถลงข่าว “การดำเนินการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

DOA16 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาเกษตร แถลงข่าว “การดำเนินการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>