ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมการเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาสู่สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน"

DOA20 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาสู่สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมฯ ร่วมซ้อมหนีไฟในงาน "การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐"

DOA19 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมฯ ร่วมซ้อมหนีไฟ ในงาน "การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐" เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติงานเกิดเหตุฉุกเฉินจริง ณ บริเวณชั้น ๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐"

DOA19 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ และเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับฺ Mr. Muhemmad Rudy khairuddin Undersecretary of international Division Ministry of Agriculture (MOA), Malaysia Senior Researcher, MOA, Malaysia

DOA18 04 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับฺ Mr. Muhemmad Rudy khairuddin Undersecretary of international Division Ministry of Agriculture (MOA), Malaysia Senior Researcher, MOA, Malaysia และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง ASEAN Seed Council ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>