• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ปี ๒๕๖๒

DOA12 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ปี ๒๕๖๒ และบรรยาย เรื่อง “ความคาดหวังของผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรต่อข้าราชการบรรจุใหม่” ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่/โอน จำนวน ๙๑ ราย โดยมีนางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ พื้นฐานสำหรับข้าราชการใหม่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี ศรัทธาต่อการเป็นข้าราชการ มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

DOA12 11 2561

     เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และแผนการดำเนินการตรวจติดตามพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>