• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ Dato' Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi พร้อมคณะผู้แทน ADUN เกษตรกรและสถานทูตมาเลเซีย

DOA20 09 2560 
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ Dato' Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi พร้อมคณะผู้แทน ADUN เกษตรกรและสถานทูตมาเลเซีย ร่วมหารือในข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมแปลงเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมอบหมายให้ทาง ศวพ.นครปฐม ดูแลในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะประชาชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

DOA19 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะประชาชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ว่าราชการ ๓ จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป หลังจากนั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ณ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Lingga Setiawan อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

DOA19 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Lingga Setiawan อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เข้าหารือ งาน Inauguration Meeting of Plam Oil Producing Countries ที่จัดโดยประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ส่งออกปาล์ม และการเพิ่มมูลค่าในทางสังคม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวแก่ตลาดปาล์มน้ำมันโลก ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

DOA18 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการ ๙๑๐๑ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>