• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้เคยดำรงค์ตำแหน่ง องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร

DOA29 09 2560
 
  นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงค์ตำแหน่ง องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานปิดการฝึกอบรม ๒ หลักสูตร

DOA28 09 2560 
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Data Management "การจัดการข้อมูลด้านการเกษตรสำหรับการปลูกพืช" และ การฝึกอบรมหลักสูตร Plant Phenotyping and Robotics "การวิเคราะห์ลักษณะปรากฏของพืชด้วยภาพถ่ายและวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับงานด้านการเกษตร" ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับฺรองนายกรัฐมนตรี ติดตามงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่

DOA28 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ติดตามงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 ถัดไป > สุดท้าย >>