• king_phumipol
  • newtheory
  • A4-2016
  • Foodsafetyfestivals2017
  • seed
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้จากภาคเอกชนและสมาคม

DOA23 02 2560 1
DOA23 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้จากภาคเอกชนและสมาคม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ประชุมคณะทำงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA20 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาเกษตร แถลงข่าว “การดำเนินการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

DOA16 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาเกษตร แถลงข่าว “การดำเนินการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนร่างยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีทางการเกษตร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA16 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนร่างยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีทางการเกษตร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ โดยในครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารจากรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>