• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีทำบุญพระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน)

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ ทำบุญพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง สวพ.๘

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง สวพ.๘ ด้วยความห่วงใยถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่ามีพืชของเกษตรกรได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น ๒๐๐,๒๘๘ ไร่ จำแนกเป็น ข้าว ๗๐,๓๗๐ ไร่ พืชไร่พืชผัก เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ผักต่างๆ ๑๔,๕๖๘ ไร่ ไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด ๑๑๕,๓๕๐ ไร่ โดยจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลาพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาจะได้รับความเสียหายมากที่สุด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘

สวพ ๘ กรมวิชาการเกษตร ส่งหน่วยปฎิบัติการพิเศษ "ทีมเสื้อเขียว" ๑๕๐ นาย ลงเยี่ยมผู้ประสบภัย อ.ระโนด จ.สงขลา

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่บูรณาการในนามกระทรวงเกษตรฯ นำโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง ได้ประสานผู้นำท้องที่ มาพบปะให้คำแนะนำการจัดการพืชและให้กำลังใจ แก่กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก และเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยประมาณ ๑๕๐ คน ที่ศาลาประชาคม อ.ระโนด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัด สวพ. ๘ และผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่ฯ ผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพบปะและให้คำปรึกษา

กรมวิชาการเกษตร โดย สวพ.๘ และ ทีม sc สำรวจ ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ วิเคราะห์ แนะนำ ปาล์มน้ำมันที่โดนน้ำท่วม ที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร โดย สวพ. ๘ ตั้งหน่วยปฎิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นทีประสบอุทกภัยเพื่อร่วมทำงานกับ sc ในนามกระทรวงเกษตรไปดูแลช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมนั้น จากการลงพื้นทีพบว่า รอบๆทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งปลูกปาล์มสำคัญของสงขลาพัทลุง มีระดับน้ำท่วมแบบแช่ขังสูงบางแปลงถึง ๑.๕ เมตร ขังนานมาแล้ว ๑ เดือน บางพื้นที่อาจต่อเนื่องไปถึง ๒ เดือน สร้างความเสียหายให้กับปาล์มต้นเล็กตายเกือบ ๑๐๐% ส่วนต้นใหญ่ดอกและทลายเน่า ไม่สามารถลงไปจัดการอะไรได้ เกษตรกรรายย่อยอยากให้ราชการช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนด้านต้นกล้า สำหรับแนวทางการจัดการหลังน้ำลด กรมวิชาการเกษตรให้แนวทางแก่ศูนย์ที่เพาะชำต้นกล้า คือ ให้สิทธิพิเศษในการซื้อพันธุ์แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งสามารถติดต่อได้ในศูนย์ที่เพาะพันธุ์ใกล้บ้าน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>