• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • thainiyom
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรลงนามถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

DOA28 07 2560
  
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ของ สวพ.๔ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด (Big cleaning) บริเวณ สวพ. ๔

DOA27 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ของ สวพ.๔ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด (Big cleaning) บริเวณ สวพ.๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และข้าราชการในสังกัดร่วมในพิธีเปิด โครงการ ๙๑๐๑

DOA27 07 2560

 
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการตัวโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศพก.หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และข้าราชการในสังกัดร่วมในพิธีเปิด โครงการ ๙๑๐๑ จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของเกษตรกรที่ได้ทุ่มเท เป็นกลไกในการทำงานช่วยขับเคลื่อนและตรวจสอบความโปร่งใส เปิดตัวขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศจำนวนกว่า ๒๔,๑๖๘ โครงการ

การสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตยางและยกระดับคุณภาพสินค้ายางเพื่อการส่งออก"

DOA27 07 2560 copy
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตยางและยกระดับคุณภาพสินค้ายางเพื่อการส่งออก ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยาง รวมทั้งระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>