• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๕๗ ปี

DOA19 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๕๗ ปี และมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบ สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน

DOA17 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบ (Analytical and Testing Center) สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences : CATAS) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับด้านพัฒนาการเกษตรเขตร้อนของไทย การตรวจวิเคราะห์และบริหารจัดการคุณภาพสินค้าเกษตรเขตร้อน การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรเขตร้อน ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>