• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “มั่นใจกาแฟไทยปลอดสารพิษ”

DOA27 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “มั่นใจกาแฟไทยปลอดสารพิษ” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “มาตรฐาน การยกระดับกาแฟไทย” เพื่อแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตและการพัฒนาคุณภาพกาแฟ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากาแฟปลอดสารพิษ โดยมีนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการในวงการกาแฟ และเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ร้าน Café Noir กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางและนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ในงานการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑

DOA25 08 2561
 
    เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางและนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ ๑  The 1St yala Conference on  Horticulture ซึ่งมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเสวนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมนำชมนิทรรศการ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>