• king_phumipol
  • newtheory
  • sufficiency
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับทูตพาณิชย์ของปากีสถาน

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Ghulam Nabi Kamboh ทูตพาณิชย์ของปากีสถาน และร่วมหารือข้อปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและสิ่งต้องห้าม และการขอเปิดตลาดมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากปากีสถานมายังไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมงาน Yasothon Organic Fair 2016

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมงาน Yasothon Organic Fair 2016 โดยเดินชมร้านค้า พบปะผู้ประกอบการเกษตรกรที่มาร่วมงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษในรายการผู้บริหารพบชาวเกษตรอินทรีย์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๑, ๑๓ ร่วมรับฟัง ในการนี้นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดยโสธร ได้ให้การต้อนรับและมีเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังปาฐกถาจำนวนมาก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมและพบปะกับ Smart farmer กลุ่มตลาดนัดสีเขียว

AA1 7
  
  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมและพบปะกับ Smart farmer กลุ่มตลาดนัดสีเขียว ของนายไพรวัลย์ เฉลิมรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านหนองสรวง ต.บัวทอง อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ เพื่อรับฟังผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายไส้เดือนฝอยสู่เกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ๆ นำไปใช้ 

กรมวิชาการเกษตรส่งต่อความสำเร็จ โรงผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการส่งมอบโรงผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยพร้อมเปิดการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง ซึ่งกรมวิชาการเกษตร เลือกศพก. อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ติดตั้งโรงผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงระดับชุมชนเป็นแห่งแรกเพื่อหวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นผลิตขยายใช้เองสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ได้พบปะกับการทำ Smart farmer และกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>