• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้

DOA24 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร"  เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร ผ่านช่องทาง Smart box และช่องทาง Soc

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของโครงการพัฒนาศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ และเข้าเยี่ยมชมสถาบันบัว

DOA24 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของโครงการพัฒนาศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และเยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์บัวพื้นเมืองของไทยและการรวบรวมพันธุ์บัวจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>