• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า

DOA07 12 2561
 
  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ และนักวิชาการเกษตร บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อขยายผลแปลงต้นแบบปลูกพืชผสมผสานแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในโอกาสนี้ได้พบปะเกษตรกร ณ สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำชมและบรรยายสรุปโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล)

DOA06 12 2561
 
  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก (ทับเบิกโมเดล) โดยมีดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำชมและบรรยายสรุป ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการทับเบิกโมเดล พร้อมมอบใบรับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>