ข่าวหน้าแรก

อธิบดีพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี

DOA24 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิดร.สมนึก ศรีปลั่ง  ณ บริเวณห้องสมุดคติการ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุม เรื่องการตรวจสอบวัชพืชที่ติดกับรถยนต์ไปออสเตรเลีย

DOA23 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เรื่องการตรวจสอบวัชพืชที่ติดกับรถยนต์ไปออสเตรเลีย โดยมี H.E.Paul Robillard, เอกกัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย, Dr.Ilona Stobutzki, Minister Counsellor (Agriculture) กงสุลฝ่ายเกษตร, ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรและทรัพยากรน้ำของเครือรัฐออสเตรเลีย และผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพืชปาล์มน้ำมัน ประจำปี ๒๕๖๐

DOA22 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพืชปาล์มน้ำมัน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการจัดเสวนาเกษตรกรแปลงต้นแบบ ในหัวข้อ "แปลงต้นแบบปาล์มน้ำมัน กับการจัดการสวนอย่างมืออาชีพ" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน จากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรแปลงต้นแบบ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

DOA17 06 2560
     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นิสิต เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบนโยบาย Thailand 4.0 โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี และอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยโดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมฟังปฐกถาพิเศษในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>