• pvp
  • PPC13
  • ecommerceweek2017
  • doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA26 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ พร้อมด้วยนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ผอ.สวพ. ๒ นำทีมบุคลากร และจิตอาสา จัดภูมิทัศน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานทรงพล ค่ายเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓

DOA25 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมเพชร  พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ นำทีมบุคลากร และจิตอาสา จัดภูมิทัศน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานทรงพล ค่ายเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ กองเมล็ดพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรเมียนมา กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และการชลประทานของเมียนมา

DOA24 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ กองเมล็ดพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรเมียนมา กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และการชลประทานของเมียนมา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และกรอบการดำเนินงานบทบาทหน้าที่ของภาคเอกชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

DOA24 10 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร  บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>