• king_phumipol
  • newtheory
  • sufficiency
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

JICS เข้าพบรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

AA1 8
 
  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ Ms. Nami Arakawa ผู้แทนจาก Japan International Cooperation System (JICS) เข้าหารือกับ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องรายละเอียดของเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้ดำเนินการจัดซื้อและจัดหา ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร

ฑูตเกษตรและคณะพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

AA1 6
 
  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ Mr.Mohammad Ezri Shamsuddin (Counsellor Agriculture) และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักการเกษตรมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าพบ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือและขั้นตอนในการส่งสินค้าเกษตรของมาเลเซียมายังไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมบริการประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 7
 
  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และ ดร.วราภรณ์ พรหรมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ร่วมบริการประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณหน้าวังสราญรมย์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ เพื่อรับทราบการเฝ้าระวังและควบคุม จอกหูหนูยักษ์ โดยผ่าน VDO Conference

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ เพื่อรับทราบการเฝ้าระวังและควบคุม จอกหูหนูยักษ์ โดยผ่าน VDO Conference ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงเกี่ยวกับพื้นที่ ๆ มีการระบาดและแผนปฏิบัติการเบื้องต้น รวมทั้ง การเฝ้าระวังและการควบคุมในพื้นที่ ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ ๆ มีการระบาดประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>