• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์

DOA06 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับพร้อมลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

DOA05 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมชาย ชาญรณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย  ๑) การปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)  ๒) นิทรรศการเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมของจังหวัดสมุทรสาคร และการควบคุมศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน ๓) กิจกรรมการผลิตแตนเบียนบราคอนควบคุมหนอนหัวดำ โดยเกษตรกรและชุมชน ๔) สาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าว และสาธิตการใช้ Drone พ่นสารเคมี ๕) เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมป้องกันกำจัดหนอนหัวดำของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน ๘๐๐ คน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบนโยบาย

DOA05 05 2560 1
 
  เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และลงพื้นที่ติดตามงานในแปลงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ บรรยายสรุปและนำชม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ ในพื้นที่ อำเภอดอนสัก อำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม งาน The 9th Steering Committee Meeting ZSCMX of the ASEAN Sustainable Agrifood Systems for Food Security (ASEAN-SAS)

DOA04 05 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม งาน The 9th Steering CommitteeMeeting ZSCMX of the ASEAN Sustainable AgrifoodSystems for Food Security (ASEAN-SAS) เพื่อนำกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงทางด้านอาหารของอาเซียน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>