• king_phumipol
  • newtheory
  • innovation
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสิงคโปร์

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Sebastien Bouvatierอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสิงคโปร์ที่ขอเข้าพบ เพื่อหารือขอรับทราบข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย Biomass for bio-energy กฎหมายและนโยบายว่าด้วยระบบการจัดการลดความสูญเสียและอาหารเหลือทิ้งในประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบใบรับรองมาตรฐาน (GAP) พืชในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ๖ ตำบลจังหวัดสมุทรปราการ

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานร่วมในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน (GAP) พืช ซึ่งจัดโดยกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

สถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมงานสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบ ๔๖ ปี พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับผู้อำนวยการโครงการ Better Life & Initiative Asia และ ASEAN – GIZ Sustainable Agri-food System (ASAS) ของประเทศเยอรมัน

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ประชุมหารือกับ Dr. Mathias Bickel ผู้อำนวยการโครงการ Better Life & Initiative Asia และ ASEAN – GIZ Sustainable Agri - food System (ASAS) ของประเทศเยอรมัน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิชาการเกษตรและรัฐบาลเยอรมันโดยผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเยอรมันหรือ GIZ (German International Cooperation) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ และคณะนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆของกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>