• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมรองอธิบดี และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุม เรื่อง

DOA06 09 2560
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมรองอธิบดี และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม เรื่อง "แผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve" ซึ่งมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนกรมปศุสัตว์และผู้แทนกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

DOA04 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนกรมปศุสัตว์ และผู้แทนกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดบางแค เขตบางแค กรุงเทพ ฯ เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อก่อนช่วงเทศกาลสารทจีน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมรองอธิบดี และผู้บริหารกรมวิชการเกษตร เปิดสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ กรมวิชาการเกษตร และร่วมออกกำลังกายกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร

DOA01 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมรองอธิบดี และผู้บริหารกรมวิชการเกษตร เปิดสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ กรมวิชาการเกษตร และร่วมออกกำลังกายกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ณ อาคารกิจกรรม กรมวิชาการเกษตร (ตึกพืชน้ำมันเดิม) กรุงเทพฯ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของน้ำมันมะพร้าวกับการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0

DOA01 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของน้ำมันมะพร้าวกับการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>