• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Untitled 1 copy
 
  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นทุเรียนให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคทุุเรียนภาคใต้และภาคตะวันออก

DA
 
  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นทุเรียนให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคทุุเรียนภาคใต้และภาคตะวันออก โดยมีนายสมบัติ ตงเต้า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กล่าวรายงาน ในวันนี้มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาในภาคตะวันออก ทั้งจังหวัดตราดและจันทบุุรี จำนวน ๖,๖๕ ต้น ณ ศูนย์วิจัยพืขสวนจันทบุุรี โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี และนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมในพิธี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>