• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างจัดตั้งศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี

DOA29 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างจัดตั้งศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ นำชมพื้นที่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

DOA29 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.ศวพ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ๕ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี โดยมอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ

DOA29 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับฟังการบรรยายสภาพพื้นที่ และหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงอัตรากำลัง และมอบนโยบาย แก่ข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุุราษฎร์ธานี ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>