• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

กรมวิชาการเกษตรเปิดอบรมเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร

AA1 5
 
   เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการอบรม เรื่อง "เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร" โดยมีนายสังวรณ์ เสนะโลหิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร การอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายวิชาการให้ เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้บริการประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ร่วมให้บริการประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดทั้งวัน บริเวณหน้าวังสราญรมณ์ โดยช่วยเช้าวันนี้ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) นายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกอประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร รับหน้าที่เป็น Chief of the day และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายนิสิต ศิวกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร รับหน้าที่เป็น Chief of the day มีการบริการเครื่องดื่ม น้ำหวาน กาแฟ ขนม ลูกอม รวมทั้งแจกโบว์สีดำแก่ประชาชน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้จัดพิธีทำบุญทุกวันที่ ๑๓ ของเดือนนับจากวันสวรรคต โดยในเดือนธันวาคมกรมการข้าวร่วมกับกรมหม่อนไหมร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

การติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

AA1 4
  
 เมื่อวันที ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสินค้าหลักได้แก่ส้มโอ สำหรับแปลงเรียนรู้ที่ลงพื้นที่ ได้แก่แปลงนายวิรัตน์ สุขแสง รองประธานเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ซึ่งปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ราคาผลผลิตเฉลี่ย ๑๕๐บาท/ผล ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๕๙ (วันที่ ๒ - ๗ ธ.ค ๕๙) มีผลผลิตที่รอเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมเหลือประมาณร้อยละ ๒๐ (เสียหายร้อยละ ๕๐ ของผลผลิตที่เหลือ) ความต้องการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต้องการให้มีการขุดลอกคูระบายน้ำและการสร้างคันคลอง ๑๓:๐๗ พร้อมให้นโยบายการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแก่หน่วยงานในสังกัด ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เพื่อมอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) แก่เกษตรกรจำนวน ๓๐ ราย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>