• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

Smart farming

DOA28 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หารือร่วมกับคณะทำงานบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด ในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้าน Smart farming และ Smart Agriculture มาช่วยพัฒนา และปรับปรุงการทำเกษตรของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Mr.Shin Chang-ho ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โคเปียคนใหม่

DOA27 06 2560
 
 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Shin Chang-ho ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โคเปียประจำประเทศไทยคนใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการขยายด่านตรวจพืชสะเดาแห่งใหม่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

DOA24 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  พร้อมด้วยนายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา และคณะลงพื้นที่ด่านตรวจพืชสะเดา และด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการขยายด่านตรวจพืชสะเดาแห่งใหม่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับและเชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน พร้อมมอบนโยบายในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทางการเกษตรแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจพืชดังกล่าว

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก National Institute of Agricultural Machinery (INTA) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

DOA23 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก National Institute of Agricultural Machinery (INTA) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และความร่วมมือในด้านการทำเกษตรกรรม ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>