• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและตรวจติดตามการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาด ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๑

DOA04 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและตรวจติดตามการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาด ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี ผู้เชียวชาญสาลี่ ชินสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดหัวหน้าด่านตรวจพืช และข้าราชการกรมวิชาเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมรับนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่คู่เคียง ในงานพระราชพิธีพืชมงคล เข้าร่วมการซ้อมย่อย ครั้งที่ ๒

DOA04 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่คู่เคียง ในงานพระราชพิธีพืชมงคล เข้าร่วมการซ้อมย่อย ครั้งที่ ๒ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ร่วมซ้อมย่อยด้วย

หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของการนำเข้าแอปเปิลและสาลี่จากเนเธอร์แลนด์

DOA03 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Arie Veldhuizen ทูตเกษตร สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของการนำเข้าแอปเปิลและสาลี่จากเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะข้าราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมความร่วมมือไทย ออสเตรเลีย

DOA03 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะข้าราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นาย กฤษณา สุขุมพันธ์พานิช ทูตเกษตรจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุง แคนเบอร์รา ร่วมประชุมความร่วมมือไทย ออสเตรเลีย เรื่อง Pest surveillance in Australia และ Australia plant biosecurity system รวมทั้ง Diagnostics for Plant Biosecurity ณ Department of Agriculture and Water Resources Brisbans, Australia ระหว่างวันที่ ๒- ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนา ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร ต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>