• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร"

DOA30 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร" และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับรางวัลและการนำเข้าและส่งออกโดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กล่าวรายงาน ณ โรงแรม ไมด้า เดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การสัมนา ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร เสริมสร้างจริยธรรม ระดมความคิดเห็นของบุคลากรพร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) และ ทีมนักวิจัยจาก สปป.ลาว ร่วมติดตาม การระบาดของตั๊กแตนไผ่ในพื้นที่ เมืองหลา แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

DOA30 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) นายศรุต สุทธิอารมณ์ นางสาวชลธิชา รักใคร่ สอพ. และ ทีมนักวิจัยจาก สปป.ลาว ร่วมติดตาม การระบาดของตั๊กแตนไผ่ในพื้นที่ เมืองหลา แขวงอุดมไซ สปป.ลาว พบตั๊กแตนไผ่ในระยะตัวเต็มวัย ระบาดจำนวนมาก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และคณะเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อติดตามการใช้งาน smart box

DOA30 06 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และคณะเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อติดตามการใช้งาน smart box และดูงานฐานเรียนรู้การป้องกันโรคปาล์มน้ำมัน ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>