ข่าวหน้าแรก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DOA29 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรเพื่อยกระดับการเกษตรและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือกันต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๓ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และ ๘

DOA27 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมถึงอุปสรรคในการดำเนินการ และเสนอความคิดเห็นงานวิจัยในปีต่อไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

DOA27 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สักการะศาลพระภูมิและศาลพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำโขง)

DOA26 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมหจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน้ำโขง) ณ ศวพ.นครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>