• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในประเด็นการร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA07 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับ นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในประเด็นการร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.ILONA STOBUTZI อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย

DOA07 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.ILONA STOBUTZI อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย เข้าพบเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในประเด็นเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานกักกันพืช ณ ด่านตรวจพืชวังประจัน

DOA006 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานกักกันพืช ณด่านตรวจพืชวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชนำชมและบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

DOA06 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมนายวิชิต ตรีพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งสายเหรียง บ้านสะพานเคียน หมู่ ๒ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>