• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑

DOA23 11 2561
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Smart officer ของกรมวิชาการเกษตร : ทีมผู้ช่วยนักวิจัยรุ่นที่ ๑๐

DOA26 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Smart officer ของกรมวิชาการเกษตร : ทีมผู้ช่วยนักวิจัยรุ่นที่ ๑๐ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายกโดยมี นางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจนโยบายของรัฐบาลในโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Thailand 4.0 การปฏิรูปภาคเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>