• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรฯ

DOA11 01 2561
 
  นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ร่วมกับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณ และลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ส่วนประชาชนที่มาขอรับการบริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชม Seed Lab โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

DOA11 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชม Seed Lab โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งได้ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ บริเวณด้านหน้าอาคารฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภารกิจ และศักยภาพของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

DOA11 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจ และศักยภาพของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ณ ห้องประชุมตึก Seed Lab ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป > สุดท้าย >>