• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Director General of the Department of Agriculture, Lao PDR

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Director General of the Department of Agriculture, Lao PDR พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิชาการเกษตรระหว่างไทย-ลาว ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฑูตเกษตรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบ อธก.

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ Mr. Arie Veldhuizen ฑูลเกษตรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับเข้าหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร สนองนโยบายรัฐมนตรี ลงพื้นที่สุ่มตรวจพืชผัก ผลไม้ ที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP ในห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจพืชผัก ผลไม้ ที่ได้การรับรองแหล่งผลิต Q-GAP ในห้างสรรพสินค้าโลตัส และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแผนการสุ่มเพื่อสอบทวนในระบบรับรองปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าเกษตรที่ผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรมีแผนติดตามและสอบทวนระบบรับรองสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่าย ทั้งในตลาด และห้างสรรพสินค้า ให้มีความปลอดภัยจากสารตกค้าง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมเตรียมความพร้อม การสำรวจและสุ่มตัวอย่างหาสารปนเปื้อนสารตกค้างในผักและผลไม้

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมเตรียมความพร้อม การสำรวจและสุ่มตัวอย่างหาสารปนเปื้อนสารตกค้างในผักและผลไม้ โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม จังหวัดนครปฐม

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>