ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนความร่วมมือภายใต้กรอบ KOPIA

AA1 6
 
  ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนความร่วมมือ (Work Plan) ภายใต้กรอบ KOPIA และแนวทางการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลี Rural Development Administration (RDA) KOPIA ร่วมกับหัวหน้าโครงการ (PI) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมปฐมนิเทศ และมอบทุนการศึกษานิสติใหม่คณะเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

AA1 6
  
  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และตัวแทนจากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตใหม่ที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบเข้าในระบบเคยูแอดมิชชั่น และแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ ทุน ในนามสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเขียงใหม่ (แม่จอนหลวง)

AA1 5
 
  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเขียงใหม่ (แม่จอนหลวง) เพื่อติดตามงานวิจัยและพัฒนามะเดื่อฝรั่ง พืชสมุนไพร และทับทิมสายพันธุ์ใหม่โดยมีนักวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบงานบรรยายสรุปและนำชม ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เพื่อติดตามงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน เกาลัด กาแฟ พลับหวาน และการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง โดยมีนักวิชาการที่รับผิดชอบงาน บรรยายสรุปและนำชม ในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>