• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การสุ่มตัวอย่างและการตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ISTA

DOA30 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การสุ่มตัวอย่างและการตรวจสอบเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ISTA โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเมล็ดพันธุ็ให้มีความรู้ด้านการตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๓ คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

DOA30 01 2561
 
 เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุุณภาพเมล็ดพัน ธุ์พืชพิษณุโลก โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกและนักวิชาการเกษตรนำชมและบรรรยายสรุป ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวดพิษณุโลก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมหารือและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง

DOA29 01 2561
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมหารือและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>