• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี "ปล่อยกล้วยไม้รองเท้านารีคืนสู่ป่า และปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล"

DOA10 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี "ปล่อยกล้วยไม้รองเท้านารีคืนสู่ป่า และปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี น.อ.กฤษฏา ชื่นชนม์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน กล่าวต้อนรับ และนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กล่าวรายงาน
  กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ขึ้น เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชประสงค์ ที่จะอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าท้องถิ่นภาคใต้ให้อยู่กับธรรมชาติต่อไป โดยกำหนดให้มีการปล่อยคืนสู่ป่าในเดือนสิงหาคมของทุกปี ในปีนี้ปลูกคืนป่ารวม ๑,๐๐๐ ต้น และในโอกาสนี้ได้มีการปล่อยเต่าทะเลตามพระราชเสาวนีย์ ที่จะอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอีกจำนวน ๙๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย โดยมีคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร

DOA10 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

DOA10 08 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"

DOA09 08 2560
 
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคมนี้ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในงานแถลงข่าวด้วย ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระชนมพรรษา เผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของเกษตรกรไทยในฐานะเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>