• king_phumipol
  • newtheory
  • innovation
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประธานเปิดการเสวนา “คนธรรมเกษตรอินทรีย์”

DOA04 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นประธานเปิดการเสวนาคนธรรมเกษตรอินทรีย์ ณ วัดปรางค์หลวง จ.นนทบุรี ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมเสวนา ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร ่๋เป็นเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความแตกต่างของสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรทั่วไป และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งมีทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ได้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙

DOA03 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๐ สาขานักบริหารภาครัฐ โดยมี ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี

DOA02 02 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOA30 01 2560
 
  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี งานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ๑๒๖ ปี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น ๖ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>