• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร

DOA05 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ นางสาวศิริพร บุญชู และ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่และรับมอบกระเช้าอวยพรจากข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักรองอธิบดี ตึกกสิกรรม ชั้น ๒ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

DOA04 01 2561
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมนายอุทัย นพคุณวงศ์ นางสาวศิริพร บุญชู และนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม และห้อง ๓๑๔ กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ อดีตองค์มนตรีในรัชกาลที่ ๙ และขอพรในวันปีใหม่"

03 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวศิริพร บุญชู และนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองค์มนตรีในรัชกาลที่ ๙ และขอพรในวันปีใหม่

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงาน ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

DOA29 12 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงาน ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเครือข่าย ร่วมตรวจติดตามและรับมอบนโยบาย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>