• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย เข้าพบรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

DOA11 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Dr.ILONA STOBUTZIKI อัคราชฑูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย สถานเอกอัคราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่นำเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๓๑๕/๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอินทรีย์สุขภาพดีมีรายได้เพิ่ม

DOA09 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอินทรีย์สุขภาพดีมีรายได้เพิ่ม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังกวัดกล่าวต้อนรับ การจัดงานครั้งนี้เพื่อนำเทคโนโลยีการผลินอ้อยอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ถ่ายทอดสู่เกษตรกร พร้อมกันนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอุทัย นพคุณวงศ์ และ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยอินทรีย์ ณ โรงงานน้ำตาลวังขนาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

กรมวิชาการเกษตรและกลุ่มวังขนายลงนามความร่วมมือโครงการผลิตอ้อยอินทรีย์และอ้อยสะอาดปลอดภัย

DOA09 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามความร่วมมือการผลิตอ้อยอินทรีย์และอ้อยสะอาดปลอดภัยกับนายบุญญฤทธิ์ ณ วังขนาย ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มวังขนาย และดร.ณรงค์ ชินบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มวังขนาย ณ โรงงานน้ำตาลวังขนาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การลงนามครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังพิธีลงนาม ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้กับตัวแทนเกษตรกรและใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ให้กับกลุ่มวังขนาย

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการเสวนา เรื่อง "นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0"

DOA08 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการเสวนา เรื่อง "นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ นวัตกรด้านการแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย, นายวิโรจน์ ภู่สว่าง ที่ปรึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, ดร.รณวริทธิ์ ปริฉัตรตระกูล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี ๒๕๖๐ สาขาผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย และมีดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ ในงานสัมมนา "นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0" ระหว่างงานSIMA ASEAN Thailand 2017  ณ ห้องประชุม Amber 2-3 (Hall 3) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>