• king_phumipol
  • newtheory
  • sufficiency
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๙  ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  และดร.เสริมสุข  สลักเพ็ชร์     รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ได้เดินทางมาประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน  "ตามรอยที่พ่อสร้าง"  โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมงาน  ความก้าวหน้าการบริหารจัดการ  และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่  ๑๓ - ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐  เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง  (ขุนวาง)  เชียงใหม่     กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวปิดหลักสูตร นักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๖

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นประธานในการกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๖" พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานต่อไปในอนาคต ณ โรงแรม ที เค พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานผลไม้ GAP ปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่

AA1 5AA1 4
 
  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานผลไม้ GAP ปลอดภัย รับเทศกาลปีใหม่ ถูกใจผู้รับซึ่งกรมวิชาการเกษตรจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก) โดยนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวรายงานว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ขั้นตอนการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP การออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตร GAP จากเกษตรกรรายย่อย สาธิตการจัดกระเช้าผลไม้ GAP เป็นของขวัญปีใหม่ โดยบูรณการร่วมกับอตก.ในการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายให้เกษตรกร ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุขปีใหม่ปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า GAP ให้มีที่ขายสินค้าโดยตรงถึงประชาชน และความห่วงใยสำหรับผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ ปี แห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

กรมวิชาการเกษตร จัดงานเปิดบ้านพืชสวนศรีสะเกษ ก้าวสู่ปีที่ ๔๓ ภายใต้แนวคิด “พืชสวนพันธุ์ดี พืชทางเลือกใหม่ สู่การใช้ประโยชน์ได้จริง”

 131676
 
  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร จัดงานเปิดบ้านพืชสวนศรีสะเกษ ก้าวสู่ปีที่ ๔๓ ภายใต้แนวคิด “พืชสวนพันธุ์ดี พืชทางเลือกใหม่ สู่การใช้ประโยชน์ได้จริง” ได้รับเกียรติจาก นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม พร้อมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบูรณาการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทยให้เดินหน้าไปด้วยความมั่นคง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่อง ๓ วัน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ื ๒๓ ธ.ค ๒๕๕๙ หากพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>