• forking10
  • hydroponics
  • BigChange8
  • userProfile2018
  • thainiyom
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
  • pr-warning
  • hydroponics
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning day กรมวิชาการเกษตร

19 07 2561
 
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ช้ยเกียรติยศ พร้อมด้วย นส.ศิริพร บุญชู นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จากนั้นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" Big cleaning day กรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ ถนน คูน้ำ โดยรอบกรมวิชาการเกษตร และตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในอันที่จะสืบสานพระราชปณิธานถวายแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

DOA19 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สุุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ

DOA18 07 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืชอัจฉริยะ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของศัตรูพืช เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยศัตรูพืชระบาด โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>