• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

DOA14 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.Ilona Stobutzki อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้ร่วมหารือในประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างไทย - ออสเตรเลีย และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามความก้าวการปลูกไม้ผลภาคใต้

DOA13 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามความก้าวการปลูกไม้ผลภาคใต้ ณ แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลภาคใต้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดปทุมธานี นำชมและสรุปผลการดำเนินงาน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>