• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๘

DOA31 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๘ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

DOA31 10 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรายงาน และสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย ๓ โครงการ โดยมีสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>