• king_phumipol
  • newtheory
  • A4-2016
  • Foodsafetyfestivals2017
  • seed
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป

DOA08 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป และร่วมหารือเรื่อง SPS Market Access ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับเสด็จฯ ในพื้นที่แปลงเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ขยายผลศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

DOA07 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับเสด็จฯ ในพื้นที่แปลงเกษตรกรของนาย เหรียญ คำแคว่น เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ขยายผลศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๗๐,๐๐๐ ราย ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

DOA07 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๗๐,๐๐๐ ราย ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว ในพื้นที่ ๕ ไร่

DOA07 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ของนายสมรรถพล ขอดเตชะ เกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว ในพื้นที่ ๕ ไร่ ซึ่งเป็นแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย ตามโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน กรมวิชาการเกษตร ณ ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>