• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

DOA08 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

DOA07 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยพัฒนาการวิจัยการเกษตร และที่ปรึกษา

DOA07 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นางสาวศิริพร วิวรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ นายวิทยา อธิปอนันต์ ที่ปรึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อฟังการประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๔ หลักสูตร

DOA07 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๔ หลักสูตร ๑. เทคโนโลยีการผลิตและการใช้แหนแดงเพื่อการเกษตร ๒. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ๓. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา ๔. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร สามารถนำผลงานวิจัยของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไปต่อยอด เพื่อแจกจ่ายให้ถึงมือเกษตรกรผูืที่ต้องการใช้ผลิตภัฑณ์ปุ๋ยชีวภาพอย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมมนตรีรุมาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา กปผ.

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>