• doa051060
  • suwit04052017
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภารกิจ และศักยภาพของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

DOA11 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจ และศักยภาพของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ณ ห้องประชุมตึก Seed Lab ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA10 01 2561
 
 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "ความแตกต่างระหว่างการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ๓ ชนิด" ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA09 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางอัญชลี หงสะมัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมตักบาตร ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

04 01 2561
 
  เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมตักบาตร ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>