• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

DOA17 07 2560
 
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ชินบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังการรายงานความสำเร็จผลงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกลุ่มวังขนาย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการสัมมนา เรื่อง "ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology)"

DOA14 07 2560 copy
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology)" เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช และแนวทางการควบคุมกำกับดูแล ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดโดย สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน "ตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ"

DOA14 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน "ตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ" ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อันเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยภายในงานมีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ นำสินค้าลดราคามาจำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA13 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดขึ้นทุกวันที่ ๑๓ ของเดือน นับจากวันเสด็จสวรรคต โดยในเดือนกรกฎาคม กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพ มีผู้บริหารและข้าราชการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม และบริเวณด้านหน้าตึกกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>