• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการแถลงข่าว "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต"

DOA12 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการแถลงข่าว "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต" หลังจัดประชุมรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องรอบด้าน อิงข้อมูลวิชาการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก จำกัดการใช้ไกลโฟเซตตามข้อเสนอ ส่วนอีก ๒ ชนิดส่งเรื่องหารือคณะกรรมการวัตถุอันตราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม”

DOA11 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการ ระดับดีจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากต้นดาหลาเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการทอผ้า และ นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้รับรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ซึ่งเป็นรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสำนักงานการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยทั้ง ๒ รางวัลดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของนักวิชาการในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่ได้ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยค้นคว้ามาจนประสบผลสำเร็จ และสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดขยายผลเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุมานะ อุตสาหะ และความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิจัยที่จะพัฒนางานวิจัยต่อไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

รองอธิบดีและโฆษกกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวผลการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจีน ของกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA11 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีและโฆษกกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวผลการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจีนของกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังให้ประชาชน ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมั่นใจในสินค้าเกษตรคุณภาพ ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและ ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี

11 09 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรังการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหาของเกษตรกร และหารือข้อราชการการพัฒนาจังหวัดตรัง ในโอกาสนี้ได้ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดตรัง (เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ สะตอพันธุ์ตรัง ๑) บรรยายสรุปการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมชมแปลงสาธิตสะตอพันธุ์ตรัง ๑ และปลูกสะตอพันธุ์ ตรัง ๑ ด้วย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>