• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อระบบการเกษตรไทย”

DOA29 11 2561
 
 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อระบบการเกษตรไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมนนทรี ๑ โรงแรมเคยูโฮม กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)

DOA30 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นองค์การ 4.0 พร้อมทั้งประยุกต์เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างความมั่นใจ ในการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาสู่การเป็นองค์การ 4.0 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>