• kingrama9
  • amafthailand2017
  • PPC13
  • a4
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ APSA

DOA07 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Ms.Heidi Gallant,Executive Director ของ APSA เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ APSA รวมทั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ APSA โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการดำเนินการในงานนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ IBM และคณะทำงาน IBM Research

DOA06 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ IBM และคณะทำงาน IBM Research ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงงานวิจัย และการดำเนินงานด้าน Smart Agriculture/Smart Farming และโครงการสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับ Smart Cities ให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน

DOA06 06 2560
 
  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน ในโครงการตามความร่วมมือด้านการเกษตร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ไทย - ไต้หวัน กับ Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมคณะทำงาน DOA 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DOA05 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมคณะทำงาน DOA 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>