• king_phumipol
  • newtheory
  • innovation
  • suwit-600104
  • key
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรทีจะเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่าน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการตรวจสอบวัชพืชในรถยนต์เพื่อการส่งออก

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการตรวจสอบวัชพืชในรถยนต์เพื่อการส่งออก ระหว่างนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และนายทอมแบล็ค ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การลงนามครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเมล็ดวัชพืชที่ติดไปกับรถยนต์ของไทยส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย

๙๐ ปี สถาปนากรมประมง

AA1 3
 
   เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ ๙๐ ปี ณ กรมประมง เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร

AA1 4
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบกรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ประธานการประชุม และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะของกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร รองอธิบดี คณะกรรมการดังกล่าว กำหนดให้อธิบดีทั้งสองกรม ผลัดกันเป็นประธานคราวละ ๒ ปี สำหรับครั้งนี้เป็นหน้าทึ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้พิจารณาประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน  ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการระบาดของศัตรูพืชมท และความร่วมมือด้านพัฒนาผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิต ณห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>