• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • seed
  • conference
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • A4
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

AA1 8
 
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเป็นมา/รายละเอียดการจัดงานโครงการ “ตามรอยที่พ่อสร้าง”

AA 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเป็นมารายละเอียดการจัดงานโครงการ "ตามรอยที่พ่อสร้าง" และบทบาทกรมวิชาการเกษตรในการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙ ด้านการทดลอง/วิจัยและพัฒนาการขยายพันธุ์พืชบนพื้นที่สูงและโครงการพระราชดำริด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

AA1 7
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสายรุ้ง สันตานนท์ บ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ ๓ ไร่ ซึ่งเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบโดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑ เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>