• doa051060
  • suwit04052017
  • thainiyom
  • image
  • npht2018
  • AGRI-Tech
  • eGov-forum
  • acid2018
  • horti-asia
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

DOA02 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยคณะผู้บริหารร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของหญ้าแม่มดในพื้นที่เสี่ยง

DOA03 03 2561
 
  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของหญ้าแม่มดในพื้นที่เสี่ยง" โดยมีนางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อำเภอตากผ้า จังหวัดนครสวรรค์ หลังพิธีเปิดการประชุมในภาคบ่ายผูัเข้ารับการประชุมลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาหญ้าแม่มดในแปลง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมงาน"อุ่นไอรักคลายความหนาว"

DOA02 03 2561
 
  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายอุทัย นพคุณวงค์ นางสาวศิริพร บุญชู และนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมไทย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>