• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

สัมมนาวิชาการนานาชาติ การขยายพันธุ์มะพร้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครั้งที่ ๑

DOA13 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "เรื่องการขยายพันธุ์มะพร้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครั้งที่ ๑" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี สถาบันวิจัยพืชสวน และสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและแนวทางขับเคลื่อนการผลิตพืชคุณภาพ ปลอดภัย ในโรงเรือนของประเทศไทย”

DOA13 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและแนวทางขับเคลื่อนการผลิตพืชคุณภาพ ปลอดภัย ในโรงเรือนของประเทศไทย” โดยใช้เทคโนโลยีจากเนอเธอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Ari Veldhuizenอัครราชทูต ที่ปรึกษาด้านการเกษตร ประเทศเนเธอร์แลนด์ Mr.Axel Wildner อัครราชทูต ฝ่ายการเกษตร สถานทูตเยอร์มัน ประจำประเทศไทย และ Mr.Jerome Pons ผู้อำนวยการองค์การสหภาพยุโรปในประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา ณ Miracle Grand Convention Hotel หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA13 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

เลขานุการกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ ๖๕ ปี

DOA12 03 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ ๖๕ ปี โดยการบริจาคเงินสมทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>