• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

DOA16 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยโดยมีนายสุุขุม ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร ความก้าวหน้า โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

DOA14 09 2561
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร ความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าฯ ถวายชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นงานวิจัยที่กรมวิชาการเกษตรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมวิธีการผลิตขยายอย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่าย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>