• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

ประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการร่วมกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

DOA05 11 2561
 
  นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการร่วมกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center)

DOA05 11 2561
 
  นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) โดยมีนายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Grand Hall ๒ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>