• doa051060
  • suwit04052017
  • rice2018
  • npht2018
  • thainiyom
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ กรมวิชาการเกษตร

DOA09 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี  ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

DOA08 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร งานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก "ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้" ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณโดยรอบตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

DOA08 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

DOA07 05 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>