• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะของสำนักวิจัยสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน

DOA06 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะของสำนักวิจัยสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ไทยมีความต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้บุคลากรการเกษตรของไทย ทั้งนี้ เพื่อสำรวจความต้องการและหารือโอกาสดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ณ ห้องประขุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง

DOA06 11 2561

     เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าพบ นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหารือสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) พร้อมลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ ๓ และหมู่ ๖ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>