• king_phumipol
  • newtheory
  • iup
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้"

DOA20 07 2560
 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้" และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานในพิธีณ ห้อง World Ballroom A ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑

DOA18 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร นำนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากบัวมาจัดแสดงโดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร นำชมและร่วมในพิธีแถลงข่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ "ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

DOA19 07 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ "ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการที่จะนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการสารเคมี และการนำเสนอบทเรียนความสำเร็จเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOA18 07 2560 2
  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smartbox และช่องทาง Social media ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์บฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>