• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระทรวงเเกษตรและสหกรณ์

DOA17 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระทรวงเเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพ้ฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ พิษณุโลกและคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ และนายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ บรรยายสรุุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูุรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย

DOA17 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามพลเอกประยุกธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย และเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าขุมชนให้แก่ประชาชน ๕ จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี) และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>