• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมนิทรรศการ เส้นทางอาหารปลอดภัย ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตร

DOA07 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการเส้นทางอาหารปลอดภัย ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรที่จัดแสดงในโครงการ Green Army Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร : ทีมผู้ช่วยนักวิจัย รุ่นที่ ๙

DOA06 11 2561
 
  เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer ของกรมวิชาการเกษตร : ทีมผู้ช่วยนักวิจัย รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีนางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Thailand 4.0 การปฏิรูปภาคการเกษตรและขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ การถ่ายทอด การนำเสนอและการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>